Reducér op til 30% af driftsomkostningerne for IT-udstyr med bedre optimering

- maj 24, 2020

Ifølge undersøgelser 3 Step IT har foretaget, bruger en overvejende andel af virksomheders medarbejdere mininum 15 minutter hver dag på at løse IT-problemer. Den tabte arbejdstid koster virksomhederne flere hundrede millioner kroner bl.a. pga. af nedetider. I organisationer med tusindvis af medarbejdere, kan dette føre til væsentlig nedsat produktivitet.

Ineffektive IT-afdelinger og medarbejderes frustration over langsomme computere kan have en skadelig effekt på virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Det er typisk også konkrete tegn på, at IT-udstyr ikke håndteres på den mest effektive og optimale måde. Typisk er virksomheden heller ikke opmærksom på de potentielle besparelser, der kan opnås ved at optimere håndteringen af enhedernes livscyklus.

 

 

Hvordan kan din virksomhed reducere driftsomkostningerne?

Det er kun ca. 20% af de samlede ejeromkostninger (TCO, Total Cost of Ownership) for en enhed, som relaterer sig til selve købet. Dermed er op mod 80% af omkostningerne relateret til anskaffelse, anvendelse, håndtering og udskiftning. Disse omkostninger kan reduceres ved at implementere systematiske og automatiserede processer for håndteringen af IT-udstyret. Læs mere om IT-omkostninger og TCO her.

 

Ifølge undersøgelser, som er bygget på 3 Step IT's beregninger og mere end 20 års erfaring, er det muligt at spare op mod 30% af disse omkostninger.

 

Men hvorfor og hvordan?

 

Først og fremmest kan det være væsentlig billigere at lease fra en professionel servicepartner, end at købe og håndtere enhederne selv. Derurdover viser IDC's undersøgelse fra 2017, at omkostningerne ved at udskifte IT-udstyr hver tredje år i stedet for hvert sjette, kan reducere IT-omkostningerne med op til 24%. Det skyldes, at IT-relaterede problemer, som nedsætter produktiviteten, bliver hyppigere efter tre år i brug, og derved øges omkostningerne til vedligeholdelse og support.https://dk.3stepit.com/csr-og-b%C3%A6redygtighed

Vi har identificeret flere områder i håndteringen af enhedens livscyklus, hvorpå en optimeret service vil kunne give væsentlige besparelser:

 

Udstyr (20% af de samlede omkostninger):
Ved anskaffelse af IT-udstyr kan besparelser bl.a. opnås ved at sende anskaffelsen til udbud, ved at forhandle fleksible leasingaftaler samt implementere finansieringsløsninger, der opvejer forskellen mellem en enheds nuværende og fremtidige værdi. Ejerskab er ofte ineffektivt og omkostningstungt, og derfor bør virksomheden overveje at lease IT-udstyr frem for at eje det.

 

Licenser (20% af de samlede omkostninger):
At matche antallet af enheder i forhold til, hvor mange der faktisk er behov for, kan give væsentlige besparelser. Ved at reducere antallet af unødvendige enheder, også selv hvis det kun er én procent af beholdningen, kan virksomheder som har flere end tusind enheder, opnå besparelser på flere hundredetusinde kroner.

 

Præinstallation og levering (5% af de samlede omkostninger):
Andelen af præinstallationer er forholdsvis lille, men systematiske opdateringer kan faktisk reducere omkostningerne i enhedens levetid - særligt ved slutningen af enhedens levetid.

 

Håndtering under brug (10% af de samlede omkostninger):
Besparelsespotentialet ved at implementere en håndteringsstrategi for IT-udstyr i brug skyldes hovedsaglig, at virksomheden får implementeret mere glidende og delvist automatiserede processer. 3 Step IT's løsning omfatter oprettelse og vedligeholdelse af en databse, for alle virksomhedens enheder samt automatiseret fakturering og træning. Alle disse besparelser letter arbejdsbyrden for slutbrugeren, og tillader derved, at brugeren kan fokusere på vigtigere opgaver.

 

IT-Support (20% af de samlede omkostninger):
Belastningen på IT-afdelingen nedbringes, når IT-udstyret bliver udskiftet og fornyet regelmæssigt. Derved kan IT-afdelingen fokusere på forretningskritiske opgaver, da dens support-opgaver er reducerede. Omkostningsstyring sparer ligeledes tid under budgettering. 

 

Spildt arbejdstid (20% af de samlede omkostninger):
Gammelt IT-udstyr kan føre til IT-udfordringer som gør, at medarbejdere spilder værdifuld arbejdstid. Computere kan være langsomme at starte op og langsomme at arbejde med, installationen af de seneste softwareopdateringer kan fejle, og overordnet set vil antallet af fejlmeldinger stige og belaste ikke alene brugeren men også IT-afdelingen.

 

Anskaffelse og udskiftning(5% af de samlede omkostninger):
I vores lifecycle management løsning er den afsluttende fase af livscyklusprocessen omhyggeligt planlagt, og omfatter også automatiseret udskiftning af IT-udstyr. Så længe vi ved, hvor vi skal afhente enhederne, vil alting forløbe gnidningsløst uden dine medarbejdere skal bruge tid på udskiftningen.

 

Vores service sparer ligeledes din virksomhed for affaldsgebyrer. Uanset om der er ødelagte eller defekte enheder blandt de returnerede enheder, sørger vores 5% flexmargin for, at din virksomhed ikke mister penge. Du kan også undgå de overraskende mange timer der skal bruges på at flytte og pakke udstyr, samt få verificeret, at alt data er korrekt slettet på de gamle enheder. Den del er omfattet af vores service, som samlet set vil kunne spare din virksomhed for tusindvis af kroner.

 

Hvor meget kan du spare ved at optimere udstyrshåndtering?

Samlet set kan de angivne besparelser kunne reducere op til 30% af din virksomheds IT-omkostninger. Og, som du husker, udgør disse omkostninger 80% af enhedens livscyklusomkostninger. Din virksomhed kan dermed spare omkring en fjerdedel af alle enhedsomkostninger ved hjælp af vores lifecycle management service. Det er penge der kan mærkes i din virksomheds budget.

 

Hvor meget kan din virksomhed spare?

Ønsker du at få vurderet, hvor meget din virksomhed kan spare ved at omlægge håndteringen af jeres IT-udstyr, kan du kontakte os her >>>

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler