ITAM – hvad er det, og hvordan kan din virksomhed drage fordel af det?

- november 17, 2021

Først lidt teoretisk baggrundsviden: ITAM er en forkortelse for ”IT Asset Management”. Ordet er en anglicisme, det vil sige et engelsk ord, der også bruges i det danske sprog. Direkte oversat betyder ITAM ”administration af informationsteknologiske aktiver”, og bruges, når man taler om processer der omhandler administration og håndtering af virksomheders IT-aktiver, såsom computere og mobiltelefoner samt softwaren og programmerne i dem.

 

ITAM anvendes ofte i forlængelse af SAM (Software Asset Management) og DAM (Digital Asset Management), og vil af mange opfattes som en paraplybetegnelse for administrationen af software, digitale aktiver og hardware.

 

Hvad er så fordelen ved at indføre ITAM i virksomheden? Alle virksomheder har som udgangspunkt en proces for, hvordan IT administreres. Nogle virksomheder anskaffer nyt hardware, når det gamle går i stykker, mens andre anskaffer efter en fast protokol. Nogle virksomheder gennemfører softwareopdateringer ad hoc, mens andre kører faste og rutineprægede opdateringer. Og nogle virksomheder administrerer hardwarebeholdningen i et automatiseret ITAM-system, mens andre håndterer beholdningen i et Excel-ark.

 

Med et ITAM-system vil virksomheden i mange tilfælde få løftet en administrativ byrde, idet flere processer bliver automatiserede. Et ITAM-system vil oftest give adgang til tekniske og finansielle data, så virksomheden kan ajourføre sig med, hvilke typer aktiver de ligger inde med, og hvad disse koster. I nogle tilfælde vil et sådan system endda kunne fortælle, hvad den enkelte enhed koster per bruger per måned. Derudover vil et ITAM-system også kunne fortælle, hvem den enkelte enhed er tildelt, hvor den befinder sig og om enheden har gennemført nødvendige softwareopdateringer.

 

Læs mere: Q&A om asset management hos 3stepIT

 

For virksomheder, der har investeret store summer i IT-udstyr, kan et ITAM-system være med til at systematisere, forenkle og omkostningseffektivere administrationen med f.eks. servicering, opdatering eller udskiftning af større mængder IT-udstyr. Det er ikke kun effektivt og godt for pengepungen at anvende et ITAM-system, men også godt for miljøet, da systemet bl.a. kan være med til at reducere unødige anskaffelser af nyt IT samt sikre systematisk genanvendelse af brugte enheder.

 

Og netop det med miljøet er en kritisk faktor i realiseringen af den cirkulære økonomi, der er et stigende fokusområde for mange virksomheder. I rapporten The State of Business IT, hvor 3stepIT undersøger virksomheder på tværs af Europa i kølvandet på Covid-19, fandt man, at 18% af danske virksomheder skrotter deres brugte IT-udstyr, hvilket er det højeste niveau i Europa, hvor 1 ud af 10 virksomheder i snit skrotter gamle enheder, selvom de fortsat er anvendelige. Denne uholdbare adfærd har ført til, at mængden af elektronisk affald, nu er klassificeret som verdens hurtigst voksende affaldsstrøm.

 

Faktisk er den globale mængde af e-affald så stor, at det svarer til at smide 1.000 laptops ud hvert sekund.

 

Netop derfor har virksomheder, mere end nogle andre, et ansvar for, at brugen af IT gøres mere bæredygtigt. Virksomheder kan, som led i realiseringen af den cirkulære økonomi, tilsikre sig, at anvendelsen af et ITAM-system optimeres bedst muligt, så unødige anskaffelser af IT ophører og enhederne udskiftes i tide, så de kan genanvendes af en ny bruger. I nogle tilfælde kan et ITAM-system også generere miljørapporter, hvis udskiftningen af enheder er sket hensigtsmæssigt. Prøv 3stepIT’s bæredygtigshedberegner, og se hvor mange kilo CO2 og e-affald I kan spare miljøet for, ved at overgå til en IT-løsning, der beror på markedets bedste ITAM-system.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler