Datasikkerhed – en central del af den cirkulære økonomi

Title

Datasikkerhed – en central del af den cirkulære økonomi

Det er ingen hemmelighed, at der kan være store risici forbundet med virksomheders datasikkerhed. Men ved at optimere håndteringen af virksomhedens data, reduceres disse risici markant, og det er derved muligt at øge datasikkerheden.

En forholdsvis enkel måde hvorpå virksomheder kan undgå datarisici, er ved at adoptere en cirkulær livscyklushåndtering af IT-udstyr. Konsekvenserne ved ikke at sikre din virksomheds følsomme data kan nemlig være fatale. Cybercrime er for eksempel skyld i, at virksomheder verden over har tabt data til en værdi af 327 million dollars. I praksis betyder det, at det koster én virksomhed omkring 385.000 dollars at blive udsat for cyberkriminalitet. Ligeledes stiller de nye GDPR-regler øgede krav til virksomheder om at sikre personlige data på fortrolig vis. Såfremt følsomme data ikke behandles fortroligt, kan virksomheder risikere at blive tildelt bøder og gebyrer for ukorrekt dataadministration.

Når det kommer til forsvarlig dataadministration er det uden sammenligning den menneskelige håndtering af data, der som oftest udgør den største sikkerhedsrisiko for virksomheder. Det skyldes, at det ofte er medarbejderes uagtsomhed som f.eks. fører til, at udstyr bliver stjålet, glemt eller tabt og derved ender i de forkerte hænder. Ligeledes øges risikoen også, når data overføres fra enhed til enhed, eller når udstyr skal udskiftes.

Korrekt datasletning minimerer risici

Blandt virksomheder såvel som private er der en generel opfattelse af, at data bliver slettet korrekt, når enhedens dataoplysninger nulstilles. Derfor kommer det som en overraskelse for mange, når de indser, at data ikke nødvendigvis er slettet permanent efter at have nulstillet en enhed. Data som er blevet slettet via nulstilling kan nemlig oftest blive gendannet, og derved blive misbrugt uden din virksomhed ved af det. For at sikre korrekt datasletning bør processen for datasletning indebære, at data bliver forsætligt og permanent slettet på en sådan måde, at data ikke kan gendannes igen.

Læs også: Forsvarlig og sikker bortskaffelse af IT-udstyr – derfor bør du overveje, hvordan du håndterer brugte mobiltelefoner

Ifølge en undersøgelse foretaget af Blancco Technology Group, har 78% af brugt IT-udstyr stadig personlige eller fortrolige data liggende på trods af, at udstyrets brugere ellers troede de havde slettet al data fra enheden.

Der findes i dag tre måder din virksomhed kan dataslette på forsvarlig vis:

  • Fysisk destruering af udstyret
  • Datasletning ved at ”overskrive” data med hvide oplysninger, sådan at ingen oprindelige oplysninger forbliver på enheden
  • Kryptografisk datasletning ved at slette krypteringsnøglen på en enhed indstillet til automatisk kryptering. Selvom data forbliver på lagringsenheden, er den ubrugelig uden nøglen.

Mere tid til virksomheden

Processen for sikker datasletning og håndtering af IT-udstyr udgør en essentiel del af en effektiv håndteringsstrategi – en strategi som 3 Step IT kan hjælpe med. Ved at give virksomheder det rette værktøj til håndteringen af IT-udstyr sikres det, at virksomheder altid har kontrol over al den data som ligger på virksomhedens IT-udstyr. Vi hjælper bl.a. med løbende at kontrollere vores kunders netværk af udstyr, hvilket giver vores kunders IT-afdeling mere tid til at fokusere på andre og vigtigere opgaver.

At planlægge og arbejde ud fra en cirkulær økonomisk tankegang, kan for nogle virksomheder virke overvældende og uoverskuelig til at starte med. Derfor er det vigtigt at implementere regelmæssige processer som sikrer, at strategien bliver korrekt udført fra start til slut. 3 Step IT kan hjælpe med at supportere din virksomhed gennem hele processen, så administrationen af IT ikke optager mere tid end højst nødvendigt.

AddToAny