Udfordringer ved CSRD: Hvad virksomheder skal vide

- august 15, 2023

I en tid, hvor bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis er blevet centrale for mange virksomheder, har EU indført det nye Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet sigter mod at styrke virksomheders rapportering inden for bæredygtighed, herunder bl.a. CO2-rapportering, og derved skabe større gennemsigtighed med virksomhedernes miljøaftryk. Men selvom CSRD søger inddirekte at forbedre virksomheders bæredygtighedspræstationer, står virksomheder over for udfordringer ved implementeringen af direktivet. I denne blog vil vi udforske nogle af disse udfordringer og hvordan virksomheder kan håndtere dem.

 

  1. Dataindsamling og -styring: En af de primære udfordringer ved CSRD er indsamling og styring af data relateret til bæredygtighed. Direktivet kræver, at virksomheder indsamler og rapporterer omfattende oplysninger om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige præstationer. Dette kan være en udfordring for virksomheder, der ikke har etablerede systemer til at indsamle, organisere og validere data på tværs af forskellige forretningsenheder. Effektiv datastyring kan nemlig være afgørende for at opfylde CSRD-kravene og levere pålidelige bæredygtighedsrapporter.

     

  2. Kompleksitet og standardisering: CSRD introducerer en ny rapporteringsramme, der skal følges af virksomheder. Dette kan vise sig at være en kompleks og omfattende udfordring for virksomhederne, især for mindre virksomheder eller dem uden tidligere erfaring med omfattende bæredygtighedsrapportering. Implementering af de nødvendige systemer, processer og kompetencer til at overholde CSRD-kravene kan nemlig være en udfordring, når de skal standardiseres og dette ikke tidligere har været afprøvet hos virksomhederne. Derudover skal der etableres standarder og retningslinjer for at sikre, at rapporteringen er sammenlignelig og meningsfuld på tværs af forskellige virksomheder og sektorer.

     

  3. Ressourcer og omkostninger: CSRD kræver betydelige ressourcer fra virksomheder for at opfylde rapporteringskravene. Implementering af de nødvendige systemer, ansættelse af kompetente medarbejdere og uddannelse af eksisterende personale kan medføre ekstra omkostninger. Dette kan være en udfordring for virksomheder, især mindre virksomheder med begrænsede økonomiske ressourcer. Det er vigtigt for virksomheder at vurdere de nødvendige investeringer og finde måder at optimere processerne på for at reducere omkostningerne og effektivisere rapporteringsprocessen.

     

  4. Kvalitet og troværdighed af data: For at opfylde CSRD-kravene skal virksomheder sikre, at de indsamlede data er nøjagtige, pålidelige og verificerbare. Dette kan kræve implementering af interne kontrolprocedurer og ekstern revision af bæredygtighedsrapporter. Udfordringen er at sikre, at de præsenterede data er troværdige og ikke er udsat for greenwashing eller manipulation. Virksomheder skal derfor være transparente om deres dataindsamlingsmetoder og kilder for at opnå tillid fra interessenterne.

 

CSRD repræsenterer et vigtigt skridt fremad mod at sikre øget bæredygtighedsrapportering og gennemsigtighed blandt europæiske virksomheder. Selvom implementeringen kan medføre udfordringer, åbner det også muligheder for virksomheder at styrke deres bæredygtighedspræstationer og skabe værdi for interessenterne. Den grønne omstilling er uundgåelig, og med de nye krav til Europas virksomheder, kan den for alvor udrulles. 

 

Virksomheder kan imødekomme udfordringerne ved implementeringen af CSRD ved at investere i de rette ressourcer og processer, og derved anse de nye krav som en mulighed for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige og grønne produkter. 

 

3stepIT kan hjælpe virksomheder med at sætte anskaffelsen, administrationen og udskiftningen af IT-udstyr i system, så brugen af udstyret gøres mere bæredygtig. Vi opkøber også brugt IT-udstyr fra virksomheder, hvorefter vi datasletter og istandsætter udstyret og videresælger det. Hele 9 ud af 10 af de enheder, som vi håndterer, får et nyt liv hos en ny bruger - det er en løsning, som gavner både virksomheden og miljøet. 

 

Læs mere om 3stepIT her. 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler