Styrk din virksomheds datasikkerhed:

Opgradér IT-udstyret

Title

Styrk din virksomheds datasikkerhed: Opgradér IT-udstyret

Mange virksomheder oplever i stigende grad, at datasikkerhed er en udfordring for deres virksomhed. Udfordringerne er kun blevet større efter EU sidste år introducerede GDPR (General Data Protection Regulation), som skal øge datasikkerheden blandt EU’s medlemslande. Foruden GDPR-reglerne, offentliggjorde Center for Cybersikkerhed i marts 2019, at cybertruslen mod danske virksomheder er større end nogensinde. Det er udfordringer, som virksomheder dagligt skal komfrontere. 

Der findes uendelige eksempler fra virksomheder og ansatte som har oplevet, at deres systemer er blevet hacket eller at data er blevet lækket. I dag kan selv de mindste fejl hurtigt føre til sikkerhedsbrud som kan have katastrofale konsekvenser.

For nyligt kunne man læse om US Geological Survey , som er en del af den amerikanske sektor, hvis laptops var blevet angrebet af malware efter en ansat havde downloadet billeder fra malware-inficerede hjemmesider. Episoden havde sikkerhedsmæssige konsekvenser, ikke kun for US Geological Survey, men også for den amerikanske stat. Den efterfølgende undersøgelse afslørede, at US Geological Survey ikke havde fastlagt nogen klar datasikkerhedspolitik – noget som flere eksperter ellers mener kan minimere risici og øge datasikkerheden. [1]

Et sådant eksempel demonstrerer, hvor fatale konsekvenserne kan være ved ikke at have defineret en klar og effektiv datasikkerhedspolitik, som ligeledes også tager højde for de nye GDPR-regler. Uanset hvilken type virksomhed der er tale om eller hvilken jobposition man har, så er datasikkerhed yderst vigtig for både dig og din virksomhed.

Læs også vores blog som uddyber hvordan 3 Step IT sammen med Blancco arbejder for at højne datasikkerheden

Definér en IT-udskiftningsstrategi og øg datasikkerheden

Det er selvsagt, at virksomheder vil have forskellige prioriteter og udfordringer som skal adresseres. De fleste virksomheder vil dog oftest have håndteringen af gammelt IT-udstyr som et vigtigt fokusområde. Det dækker bl.a. over hvorvidt udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod nye og eksterne trusler, og hvorledes følsomme data bliver slettet korrekt ved bortskaffelse. I den travle hverdag kan begge områder let blive overset af IT-afdelingen, men ved at implementere en klar udskiftningsstrategi for virksomhedens IT, sættes der aktivt fokus på udfordringerne og øger derved datasikkerheden.

En sådan strategi kan opnås ved at lease IT-udstyr over en fastsat periode, så virksomhedens ansatte altid har adgang til det nyeste teknologi. Det gør, at virksomheden er bedre rustet mod udefrakommende trusler og derved bedre kan beskytte følsomme data. Derudover vil en lifecycle management tilgang til IT-udstyr sikre, at følsomme data bliver slettet korrekt. For at sikre korrekt datasletning bliver returneret udstyr indsamlet og datalettet ved hjælp af en certificeret proces. Det giver ikke kun ro i sindet for virksomheden, men muliggør også at udstyret kan genanvendes og derved bidrage til virksomhedens mål om bæredygtighed.

Det vil aldrig være muligt at databeskytte din virksomhed 100%. Men der findes en lang række skridt der kan tages på vejen for at minimere risikoen for databrud – vigtigst af alle, at implementere en lifecycle management strategi for din virksomheds IT-udstyr. 

En lifecycle management tilgang til IT-udstyr kan hjælpe med at neutralisere de sikkerhedsmæssige risici der er forbundet med forældet udstyr.

Læs vores e-bog og bliv klogere på den ideelle udskiftningsstrategi

Se videoen nedenfor og find ud af mere.

Reference
[1] https://www.oversight.gov/sites/default/files/oig-reports/ManagementAdvi...

AddToAny