Q&A om Sale and Lease Back hos 3stepIT

- oktober 20, 2020

#Rundtom3stepIT-serien dykker i denne uge ned i sale and lease back af IT-udstyr – en løsning, som kan frigøre likviditet hos virksomheder. Salgsdirektør, Morten Hansen, kaster lys over de oftest stillede spørgsmål, og forklarer, hvorfor sale and lease back kan være den rette løsning for virksomheder, som ønsker at drage fordel af leasingens mange goder

 

Hvad er sale and lease back?

-    Sale and lease back er først og fremmest en måde for virksomheder at frigøre likviditet på. Når der foretages en sale and lease back, frasiger virksomheden sig ejerskabet over det IT-udstyr, som indgår i aftalen, sådan at vi, 3stepIT, formelt set køber udstyret og overtager ejerskabet af det. Derved får virksomheden frigjort likviditet, som kan reinvesteres i strategiske projekter eller andre forretningskritiske områder. Så kort sagt er sale and sale back en løsning, hvor virksomheden sælger deres IT-udstyr til os for derefter at lease det tilbage igen.

 

Hvad sker der med det udstyr, som indgår i en sale and lease back?

-    Selvom virksomheden har frasagt sig ejerskabet af udstyret, så har de stadig fuld adgang til det på samme måde, som hvis de stadig ejede det. Der sker derfor reelt set ikke noget med udstyret, andet end at udstyrets formelle ejer nu er ændret. Virksomheden kan fortsat anvende enhederne på samme måde som før. Forskellen er, at udstyret nu leases mod en månedlig ydelse. Det er dels en løsning der frigør likviditet nu og her, men det er også en løsning, som oftest giver økonomiske besparelser ift. kontantprisen på udstyret.

 

Hvordan forløber processen typisk fra salg til tilbageleasing?

-    I samarbejde med virksomheden aftales det, at enhederne købes til markedspris eller nedskrevne værdi, som bestemmes ud fra enhedernes alder og specifikationer. Hvis enhederne er mindre end fire måneder gamle, vil vurderingen af udstyrets værdi oftest være den samme eller tæt på den samme, som den oprindelige købsværdi. Det aftalte beløb udbetales til virksomheden, når formalia er på plads og leverancen er godkendt. Herefter starter de månedlige leasingydelser. Men som sagt sker der ikke noget med udstyret i denne overgangsperiode. Medarbejderne vil ikke kunne mærke forskel, for udstyret har hele tiden været hos dem – både under overgangsperioden og efter det har skiftet formel ejer.

 

Hvilke fordele kan virksomheder opnå?

-    Jamen først og fremmest får virksomheden frigjort likviditet. Penge, som ellers var bundet i IT-udstyr, frigives, så de i stedet kan investeres i andre forretningskritiske områder. Alt afhængig af hvor mange enheder der sælges, så frigives der typisk en betydelig portion penge, som kan være afgørende for den videre proces i projekter eller virksomhedsplaner for fremtiden. Derudover bevirker de månedlige leasingydelser også, at budgetter kan planlægges med et større fokus på den langsigtede udvikling af virksomhedens kapacitet. Og så kan mange virksomheder også se værdien i, at ejerskabet ligger hos 3stepIT, fordi det betyder, at vi bl.a. står for datasletning af alle enhederne, når de er returneret efter endt leasingperiode. Det giver tryghed for mange af vores kunder at vide, at deres følsomme oplysninger bliver slettet korrekt og i overensstemmelse med en række ISO-certificerede processer.

 

Hvilke virksomheder kan gøre brug af sale and lease back?

-    Alle virksomheder kan i udgangspunktet, med forbehold for positiv kreditgodkendelse, gøre brug af sale and lease back. Der kan dog være forskellige årsager til interessen. Der kan være dem der ønsker at frigøre likviditet som tidligere nævnt. Der kan også være virksomheder, der ønsker at overgå til vores totale technology lifecycle management (TLM) løsning, men som har den udfordring, at de netop har lavet en stor investering i infrastruktur, klienter eller andre enheder. Incitamentet for at benytte sig af sale and lease back er her, at virksomheden hurtigere får en fuldt integreret TCM strategi, hvor alt udstyr ældre end 12-18 måneder udskiftes, og udstyr yngre end 18 måneder sælges til 3stepIT for at indgå i en sale and lease back.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler