Næsten en tredjedel af stationære computere betragtes nu som overflødige

- september 21, 2020

Næsten en tredjedel  (29%) af alle de stationære computere, som i lyset af COVID-19 pandemien, er tilbageladt på arbejdspladser, betragtes nu som overflødige og unødvendige. Samtidig har den økonomiske situation gjort det vanskeligt for mange virksomheder at investere og forsyne medarbejdere, der arbejder hjemmefra, med nyt og fleksibelt IT-udstyr. Det viser en ny rapport, som Omnisis har udført på vegne af 3stepIT.

 

TEASER: Med input fra over 2.000 beslutningstagere fra etablerede virksomheder i Europa, konkluderer rapporten ”The State of Business IT 2020”, at størstedelen af virksomheder planlægger en langsom og kontrolleret tilbagevenden til arbejdspladserne i løbet af efteråret, men at hjemmearbejde fortsat vil spille en vigtig rolle i måden vi arbejder på. Som konsekvens af den nye arbejdspraksis viser rapporten, at 84% af alle virksomheder nu ser et øget behov for at investere i ny teknologi, som understøtter fleksibelt arbejde.

 

Pandemien har ikke kun medført tvungen hjemmearbejde, men har også rykket mange medarbejderes ønske til, hvordan og hvor deres arbejde i fremtiden kan udføres. Således har mange virksomheder oplevet en øget efterspørgsel efter permanente foranstaltninger for fleksibelt arbejde (60%), og som konsekvens heraf planlægger 47% af virksomhederne nu flere investeringer i mobil teknologi, som kan give medarbejderne mulighed for at skifte mellem at arbejde hjemmefra og på kontoret.

 

På baggrund af dette angiver 23% af de adspurgte, at virksomhedens stationære computere ikke længere betragtes som nødvendige for udførelsen af medarbejdernes arbejde. For ikke at miste konkurrenceevne og for at højne medarbejdertilfredsheden planlægger 52% af virksomhederne derfor at anskaffe bærbare computere i løbet af de næse 12 måneder på trods af begrænset adgang til kapital.

 

Rapporten ”The State of Business IT 2020” publiceres til oktober og vil være tilgængelig på 3stepIT’s hjemmeside.

 

Om rapporten

Data til udarbejdelsen af rapporten blev indsamlet via et onlinebaseret spørgeskema, ved hjælp af et specialiseret B2B-testpanel, og er udført af det uafhængige forskningsinstitut Omnisis, som identificerede personer med det overordnede ansvar for IT-budgetter i organisationer med mere end 50 ansatte.

 

Der blev i alt gennemført 1.010 interviews med beslutningstagere inden for IT, hvoraf 28% var ledere på C-niveau. Interviewene blev foretaget i juli og august 2020 med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz og Østrig.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler