Kender du de skjulte omkostninger ved at købe IT-udstyr kontant?

- december 16, 2021

Det kan umiddelbart virke fornuftigt at købe IT-udstyr kontant. Men vidste du, at der er mange skjulte omkostninger forbundet med et ejerskab over enhederne, som ubevidst kan tære på jeres budgetter? Af selvsamme grund er det essentielt at tænke i totalomkostninger (TCO) – altså det beløb, som en enhed samlet set vil koste dig gennem hele dets levetid ud over den oprindelige kostpris. Og det er en vigtig øvelse for faktisk udgør kostprisen kun 20% af en enheds totalomkostninger – så hvad udgør de øvrige 80% så?

 

Udstyr over tre år er dyrere i drift

Det sker ofte – man køber en laptop kontant og klamre sig til den, til den bryder sammen efter mange års tro tjeneste. If it ain’t broke, don’t try to fix it, vil mange synes. Men selvom det kan virke som den billigste løsning at udtjene jeres virksomheds IT-udstyr frem for at udskifte enhederne regelmæssigt, er det faktisk lige modsat. Efterhånden som en enhed ældes stiger vedligeholdelsesomkostningerne markant og budgetter drænes. Faktisk koster det to gange så meget at vedligeholde en enhed frem for at anskaffe en ny.

 

Undersøgelser har vist, at en udskiftning af PC’er hvert tredje år reducerer totalomkostningerne med 24% sammenlignet med at fortsætte brugen af den samme PC i seks år. Det skyldes, at vedligeholdelsesomkostningerne stiger med 12,9% fra første til andet år. Det er selvsagt penge, der kunne være brugt bedre andre steder.

 

Så hvilke omkostninger er det så der udgør de 80%? Når det kommer til IT findes der en lang række omkostninger, som ofte glemmes at tage med i regnestykket for en enheds samlede pris. Det gælder bl.a. vedligehold, support, reparation, træning, installation og bortskaffelse. Alt sammen omkostninger, som kan nedbringes.

 

Technology Lifecycle Management kan reducere din TCO

Hvis din virksomhed er blandt de 82% af virksomheder, der ikke udskifter IT-udstyr regelmæssigt hvert tredje år, kan en livscyklusmodel for jeres IT hjælpe jer med at få indsigt i de fordele, I som virksomhed kan få gavn af.

 

Fakturabehandling, registrering af nye enheder og bortskaffelse af brugt udstyr kan være fortid. Regelmæssig udskiftning af IT reducerer de skjulte omkostninger markant, og undgår derved at blive en byrde for din virksomheds budgetter og dine medarbejdere, som slipper for at arbejde med gammelt udstyr. Produktiviteten rammes nemlig hårdt, hvis man som virksomhed udtjener udstyr – faktisk kan en medarbejders produktivitet falde med hvad der svarer til en dags arbejde om måneden på grund af problemer med langsomt kørende systemer. Derudover kommer al den tid som IT-afdelingen bruger på at håndtere udfordringer med gamle enheder.

 

Det bedre alternativ til anskaffelsen af IT

Heldigvis kan disse skjulte omkostninger mindskes ved at overgå fra en CAPEX til OPEX model for IT-indkøb. 3stepIT’s Technology Lifecycle Management-løsning tilbyder en all-round model for din virksomheds IT lige fra anskaffelse til udskiftning. Når IT-udstyr udskiftes hvert tredje år, sparer I som virksomhed ikke kun penge – I sænker også jeres CO2-fodtryk og undgår derved at bidrage til den rekordstore mængde af e-affald, som i 2020 blev opgjort til 53,6 millioner ton på globalt plan.

 

Kontakt os for mere information om, hvordan vi hjælpe jer til en billige og mere bæredygtige løsning for jeres IT.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler