IT-branchens 9 anbefalinger til en grøn IT-omstilling: Sådan kan en Device-as-a-Service løsning bidrage til virksomheders grønne omstilling

- juni 24, 2024

IT spiller en central rolle for de fleste virksomheder i dagligdagen, men kan også være en vital faktor, hvis vi skal nå vores klimamål og løse klimaudfordringerne.

 

IT-branchen har netop fremsat 9 konkrete anbefalinger til, hvordan virksomheder kan omstille til en mere grøn IT-anvendelse. Anbefalingerne henvender sig til virksomheder i alle størrelser på tværs af sektorer, og kan tilgås forskelligt, afhængigt af om din virksomhed har begrænsede ressourcer inden for grøn IT, eller har dedikerede midler til en grøn IT-strategi.

 

De 9 anbefalinger

IT-branchens 9 anbefalinger er udarbejdet i samarbejde med bl.a. danske virksomheder, herunder 3stepIT, i det der kaldes IT-branchens Bæredygtighedsudvalg. Anbefalingerne lyder:

 

 1. Start i det små og byg på
 2. Inddrag nøgleansatte fra alle relevante områder i virksomheden
 3. Skab en grønnere, digital adfærd
 4. Forlæng levetiden for IT-udstyr og omstil til et cirkulært forbrug
 5. Rejs mod at blive IT-klimaneutral. Stil grønne krav til IT-leverandørerne
 6. Køb grønt ind
 7. Tilbyd virksomhedens IT-ansvarlige nye, grønne kompetencer
 8. Få styr på data og rapportering af virksomhedens IT-energiforbrug og CO2-udledning
 9. Udnyt teknologien til at accelerere virksomhedens grønne omstilling

 

Det IT-branchens anbefaling at forlængelse af levetiden på IT-udstyr anses som en nøglefaktor i den grønne IT-omstilling. Konkret peger IT-branchen på, at en Device-as-a-service-model (DaaS) kan muliggøre levetidsforlængelse ved at omstille brugen af IT-udstyr til et cirkulært forbrug.

 

Lad os dykke ned i denne anbefaling, og se nærmere på levetidsforlængelse af IT-udstyr.

 
Hvorfor forlænge levetiden?

Forlængelse af levetiden på IT-udstyr reducerer behovet for at producere nyt udstyr og mindsker derved affaldsmængden. Produktionen af nyt udstyr kræver betydelige mængder råmaterialer og energi, hvilket belaster miljøet – faktisk udledes op mod 80% af en laptop’s samlede CO2-udledning alene ved produktionen af den. Produktion og transport af nyt udstyr er derved energikrævende og udleder store mængder CO2. Samtidig kræver produktionen af nyt udstyr mange sjældne jordarter og metaller, som er en begrænset naturlig ressource.  

 

Ved at levetidsforlænge IT-udstyr udskydes behovet for at producere nyt udstyr og mængden af elektronisk affald reduceres.

 

Sådan forlænger du levetiden på IT-udstyr

IT-branchen fremsætter en række råd til, hvordan du som virksomhed kan levetidsforlænge jeres IT-udstyr.

 

Det første skridt man som virksomhed kan tage, er at skabe et opdateret overblik over jeres IT-udstyr. IT-udstyr som mobiltelefoner, laptops og skærme kan ikke levetidsforlænges, genbruges eller genanvendes, hvis de ikke kan lokaliseres.

Når der er skabt et overblik, er næste skridt at gøre op med ”brug og smid væk”-kulturen. I praksis betyder det, at virksomheden bør tage ansvar for deres IT-udstyr og tilsikre, at det repareres løbende og bliver vedligeholdt korrekt, således at udstyret er i så god en stand, at det kan levetidsforlænges – for eksempel ved at videresælge det til en ny bruger.

 

Som en del af anbefalingen om at omstille til et cirkulært forbrug, anbefalinger IT-branchen, at man skifter til en indkøbs- og forbrugsmodel der muliggør cirkularitet – eksempelvis en Device-as-a-service-model (DaaS). En DaaS-løsning tilsikrer, at anskaffelse, administration og ikke mindst udskiftning af IT-udstyret følger en cirkulær økonomisk tankegang. Med en DaaS-løsning vil eksempelvis bortskaffelse, datasletning og genanvendelse oftest blive håndteret for virksomheden af en partner, og man kan derved automatisere og systematisere levetidsforlængelse på udstyret.

 

DaaS-modellen giver virksomheder mulighed for at leje IT-udstyr frem for at eje det, hvilket bl.a. fremmer:

 

 • Effektiv genanvendelse: Når udstyret når slutningen af sin levetid hos den første bruger, kan det istandsættes og genanvendes hos en ny bruger, som eksempelvis ikke har samme krav til batterilevetid som hos den første bruger

 

 • Reduktion af e-affald: DaaS-modellen fremmer cirkulær økonomi, fordi udstyret tilbageleveres og genanvendes hos en ny bruger. Det er samtidig med til at mindske og reducere elektronisk affald

 

 • Fleksibilitet og skalering: virksomheder kan nemt skalere antallet af enheder op eller ned efter behov uden at skulle investere i nyt udstyr

 

Når først virksomheden har et opdateret overblik over virksomhedens IT-udstyr, er næste og sidste skridt, at dokumentere vedligehold af udstyret og systematisere genbrug og genanvendelse. Ved at skave et realtidsopdateret overblik over alder, stand og brugsforhold kan virksomheden optimere udstyret og muligheden for genanvendelse samt tilsikre minimal bortkomst, når udstyret skifter hænder.

 

Implementering i virksomheder

Virksomheder kan integrere disse praksisser ved at udarbejde retningslinjer for vedligeholdelse, opgradering og genanvendelse af IT-udstyr. Her peger IT-branchen på, at det også kan være nyttigt at samarbejde med leverandører, der tilbyder DaaS eller refurbished produkter, og som tilbyder services der tilsikrer genbrug og genanvendelse.

 

3stepIT tilbyder en all-round løsning, der har en integreret DaaS-løsning, som tilbyder virksomheder en sikker og enkel måde at anskaffe, administrere og udskifte IT-udstyr. Ved end-of-life tilsikrer vi, at udstyret tilbagetages, restaureres og videresælges til nye markeder.

 

Læs mere om vores løsning her.

 

Kom godt i gang

IT-branchens 9 anbefalinger henvender sig til virksomheder i alle størrelser på tværs af sektorer. Derfor er anbefalingerne også niveauinddelt alt efter hvilke ressourcer, virksomheden har til rådighed. Niveau 1 henvender sig til virksomheder der lige er i gået i gang og som har begrænsede ressourcer, niveau 2 er til virksomheder med en smule erfaring og niveau 3 henvender sig til de erfarne virksomheder med dedikerede ressourcer.

 

Du kan finde anbefalingerne til en grøn IT-omstilling her, hvor du også vil kunne finde en tjekliste over tiltag, din virksomhed kan implementere, som passer til jeres modenhedsniveau.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler