Hvad er strategien, når der skal navigeres igennem krisetider?

- maj 13, 2020

En strategi med proaktiv styrkelse af likviditeten og forbedringer af produktiviteten kan være afgørende for, at virksomheden klarer sig igennem kriser. Det konkluderer McKinsey, efter at have sat fokus på CFO’ens rolle i håndteringen af krisetider.  

 

Hvordan virksomheden vælger at navigere igennem krisetider kan spille en vigtig og afgørende rolle for, hvordan virksomheden klarer sig. For mange virksomheder skal der tages vigtige beslutninger om, hvordan virksomheden bedst håndterer ubalancen i markedet. Og her kan CFO’ens håndtering vise sig at være afgørende for at stabilisere og positionere virksomheden, så den kommer styrket igennem krisen.

 

Fordi omfanget og varigheden af kriser ofte er ukendt, bør CFO’en i første omgang rette fokus mod at sikre en optimal likviditetsbeholdning. Ved at styrke likviditetsbeholdningen, optimeres chancerne for, at virksomheden kan modstå krisens negative konsekvenser. Det konkluderer McKinseys artikel ’The CFO’s role in helping companies navigate the coronavirus crisis’. Blandt flere tiltag foreslår McKinsey bl.a. at CFO’en bør rette fokus mod at skabe et såkaldt ’cash war room’, samt at kigge ind i foreliggende muligheder, der kan forbedre produktiviteten.

 

Etablering af Cash war room

Ifølge McKinsey bør virksomheder gennemgå de muligheder, der foreligger for at rejse kapital, således at likviditetsbeholdningen øges. Derudover bør CFO’en lokalisere eventuelle områder af forretningen, hvor der kan opnås besparelser. Det er det McKinsey betegner som et såkaldt cash war room. Ved at arbejde proaktivt med at styrke det finansielle beredskab, kan CFO’en evaluere, hvor og hvordan virksomheden kan fremskaffe likviditet. Eksempelvis kan der tages et kig på de af virksomhedens anlægsaktiver, der er købt kontant. Her kan der foreligge muligheder for at fremskaffe likviditet ved eksempelvis at foretage en sale and lease back, så kapitalbindinger i anlægsaktiver som f.eks. IT-udstyr, biler og produktionsmaskiner, frigøres.

 

Forbedringer i produktivteten

Studier foretaget af McKinsey peger også på, at virksomheder, som oftere og mere jævnligt investerer i produktivitetsforbedringer specielt igennem krisetider, har bedre evne til at skabe vækst, når krisen aftager sammenlignet med virksomheder, der ikke investerer.


I den forbindelse vil en CFO’s evaluering af kernekritiske områder såsom R&D og IT kunne skabe muligheder for at optimere virksomhedens aktivmasse og derved forbedre produktiviteten inden for disse områder. Eksempelvis ligger McKinsey vægt på de muligheder der foreligger inden for digitalisering., herunder digitale samarbejdsværktøjer der kan være afgørende for at optimere rapporteringen.

Kilde: McKinseys, ’The CFO’s role in helping companies navigate the coronavirus crisis’

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler