Derfor er råvaremanglen et problem for teknologiindustrien

- februar 02, 2023

Råvaremanglen er et stadig stigende problem for produktionsindustrien, der påvirker produktionsprocesserne og skubber omkostningerne i vejret for producenterne. Det er særligt manglen på råmetaller som aluminium, kobber, nikkel og zink, der er med til at presse omkostningerne op.

 

Et nyere eksempel på udfordringen var manglen på mikrochips - som er en kritisk komponent i mange elektroniske enheder - der forsinkede leverancerne af bl.a. laptops og smartphones i 2021 og starten af 2022. Manglen kom i kølvandet på Covid-19 pandemien, hvor efterspørgslen efter elektroniske produkter steg markant, som følge af de nye arbejdsvilkår. Den stigende efterspørgsel faldt dårligt sammen med forstyrrelser i forsyningskæden, som skyldtes manglen på råmetaller. Som resultat havde mange teknologiproducenter svært ved at efterleve den høje efterspørgsel og konkurrenceevnen led et knæk.

 

Men hvad skyldes råvaremanglen egentligt?

Råvaremanglen er en kompleks udfordring, der skyldes en række sammenfaldende
faktorer. Det er især den stigende efterspørgsel image-png-3 efter elektroniske produkter, såsom smartphones, computere og biler, der har ført til en øget efterspørgsel efter råmetaller som kobber, aluminium og nikkel. Den stigende efterspørgsel skyldes især, at udviklingslande har fået flere penge mellem hænderne og derfor efterspørger højere levestandarder.

 

Den stigende efterspørgsel ville i sig selv ikke være et problem. Problemet opstår fordi produkterne fremstilles ved brug af sjældne og knappe naturressourcer, som oftest ikke kan erstattes af kunstige komponenter. Det er med andre ord udtømningen af naturressourcerne som begrænser minedriften og raffineringskapaciteterne, Naturen genskaber ikke råmaterialer, og når lagret er opbrugt, er det slut.

 

Som konsekvens af den begrænsede mængde naturressourcer, der er tilbage i minerne, har flere lande nu indført strengere regulativer og sat begrænsninger for minedriften. Derved reduceres udbuddet, selvom efterspørgslen stiger.

Sidst men ikke mindst blev råvaremanglen et aktuelt problem under Covid-19 pandemiens hærgen, fordi rejserestriktioner og andre relaterede transportudfordringer førte til lange forsinkelser i leveringen af råmaterialer og andre komponenter.


Store konsekvenser for virksomhederne

Råvaremanglen har vist sig at være en stor udfordring for hele forsyningskæden. Producenter oplever produktionsforsinkelser og forstyrrelser i forsyningskæden, fordi det er svært at få adgang til de nødvendige råmaterialer. Det har ikke kun ført til længere leveringstider, men også øget udgifterne for producenterne, som i sidste ende sender regningen videre til forbrugerne. De stigende råvarepriser presser nemlig producenterne på deres margin og kan gøre det sværere for dem at forblive konkurrencedygtige på det globale marked.

 

De lange leveringstider og stigende priser er ikke kun dårligt nyt for forbrugerne, det er også skidt for producenterne. Råvaremanglen kan nemlig begrænse virksomhedernes evne til innovation og til at udvikle nye produkter, fordi man ikke har adgang til de nødvendige materialer. I sidste ende kan det bremse den teknologiske udvikling og sætte forbrugerne skakmat.

 

Løsningen – fra lineær til cirkulær økonomi

Der skal et paradigmeskifte til for at komme råvaremanglen til livs. Ja, det lyder måske uoverskueligt, men ikke desto mindre er det løsningen. Fra at have den lineære køb-brug-smid ud-tilgang skal forsyningskæden i stedet omstille sig til en mere cirkulært tænkende model. Naturen har kun et begrænset lager af de vigtige naturressourcer, som bruges i produktionerne, og når de er opbrugt, er der ikke mere at hente. Derfor giver det mening, hvis råmaterialerne genanvendes i stedet for at gå tabt.

 

Det kan for eksempel effektiveres ved at indtænke tack-back løsninger for elektronisk udstyr, således udstyret kommer retur til brokers, der kan varetage genanvendelsen af råmaterialerne. Derudover kan man i branchen arbejde for at øge samarbejdet på tværs af forsyningskæden og mellem producenter og derved forbedre effektiviteten og optimere distributionen.

 

Hos 3stepIT gør vi netop det. Læs her hvordan din virksomhed kan bidrage til at bevarelsen af råmaterialer med en Technology Lifecycle Management-løsning.

 

 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler