Sammen om en mere cirkulær økonomi

Title

Blancco & 3 Step IT: Sammen om en mere cirkulær økonomi

Da 3 Step IT og Blancco blev grundlagt i 1997, indgik virksomhederne et fælles partnerskab for at sikre certificeret datasletning på bortskaffet IT-udstyr.

3 Step IT tilbyder kunder en unik løsning til styring af IT-udstyrs livscyklus. Kombineret med Blanccos datasletningsværktøjer sikrer vi, at vores kunder er bedre rustet i kampen for en mere cirkulær økonomi – noget vi har kæmpet for længe inden begrebet ”cirkulær økonomi” opstod.

Hvad er cirkulær økonomi, og hvordan indgår vi partnerskaber for at realisere det?

Traditionelt set gennemgår IT-udstyr tre stadier i løbet af dets livscyklus: produktion, anvendelse og afskaffelse. Denne tilgang til brugen af IT-udstyr er hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtigt. 3 Step IT har rekonstrueret processen og udviklet en cirkulær løsning bestående af fire trin: produktion, anvendelse, genanvendelse og recirkulering.

3 Step IT gør det nemt for virksomheden at udskifte teknologi på enkel, omkostningseffektiv og bæredygtig vis. Ved at håndtere hele IT-udstyrets livscyklus, er vi også med at lette den administrative byrde for virksomheders IT-afdeling.

”Vi er stolte over at have været partnere med Blancco gennem 20 år. Sammen gør vi den cirkulære økonomi til virkelighed ved at levere konkrete løsninger til kunder og det overordnede samfund. Vores win-win løsning er et produkt af samarbejdet, og har til formål at hjælpe virksomheder med at anvende teknologi på en bæredygtig måde, samtidig med at datasikkerheden sikres.” 
- Jason Skidmore, MD UK, 3 Step IT

Den stigende teknologiske udvikling øger også mængden af data. Virksomheder har nu så meget data, at det hurtigt kan blive problematisk at håndtere og lagre det. Samtidig skal alle virksomheder værne om sikkerheden for deres kundedata og handle i overensstemmelse med datasikkerhedsbestemmelser.

Blancco hjælper virksomheder med at forbedre sine processor for datasikkerhed- og sletning med sikre og certificerede datasletningsprocessor på tværs af dataets livscyklus, uanset om dataene er aktive eller forældede.

”Blancco er glade for at kunne bidrage til at gøre cirkulær økonomi en realitet. I 20 år har vi samarbejdet med 3 Step IT for at sikre ansvarlig og sikker genanvendelse og recirkulering. Ligesom teknologiudviklingen, vil vi fortsætte med at udvikle vores partnerskab og vores løsninger.” 
- Alan Bentley, President Global Sales, Blancco

Sammen gør 3 Step IT og Blancco det muligt for virksomheder at tage del i den cirkulære økonomi.

Læs mere om sikker og bæredygtig livscyklushåndtering af IT-udstyr

AddToAny