Affaldstogt - en firmatur der giver mening

- august 29, 2019

Det er ingen nyhed, at Jordens ressourcer er under pres. Vi forbruger flere ressourcer end vi har til rådighed, får ikke genanvendt dem tilstrækkeligt, og smider generelt set alt for mange anvendelige ting ud. Og det er ikke kun de ting der lander i vores skraldespande, der udgør en øget miljøbelastning. Meget affald lander også direkte i naturen: i hække, på jorden og i vandet.

I storbyer er en af de største miljøudfordringer den mængde af affald som lander i havne og kanaler. Og det er en skam, hvis vi ønsker at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle. 

 

Siden 3 Step IT blev etableret for over 20 år siden, har cirkulær økonomi været en del af vores kerneforretning. Cirkulær økonomi er ideen om, at vi i langt højere grad skal genanvende Jordens ressourcer. Det omfatter bl.a., at vi sammen sikrer, at alle ressourcer som vi har til rådighed dels får forlænget deres levetid og dels bliver genanvendt til produktionen af nye produkter.

 

Læs også: hvad er cirkulær økonomi egentlig?

 

Derfor faldt det helt naturligt, at vores medarbejdere i Danmark, de såkaldte 3 Steppers, tog på en firmatur der giver mening – ikke kun for os og vores værdier, men også for vores klode og miljø.

 

Der var derfor højt humør da vores 3 Steppers i går tog på kajaktur i Københavns kanaler, med det formål at tage på et såkaldt affaldstogt. Et affaldstogt i denne forstand betød, at vores 3 Steppers fik et trist men vigtigt indblik i affaldsproblematikken som kanalerne lider under. Togtets primære formål var at få samlet så meget affald som muligt, inden det driver videre ud i havet og bliver til mikroplast. Med denne tur fik vi indsigt i den virkelighed, som foregår under vandet, og som man oftest ikke er klar over eksisterer – nemlig den, at der findes langt mere affald i kanalerne end man måske er klar over.

 

Siden 2017 er der samlet over 18 ton skrald på affaldstogter i Københavns kanaler. Vores bidrag til den statistik gør nu, at 3 Step IT Danmark kan glæde sig over, at endnu mere affald nu er fjernet fra kanalerne. Forhåbentlig kan affaldet nu blive genanvendt, og derved blive en del af det cirkulære hjul af genanvendte ressourcer.

 

Gør noget godt for din virksomhed og miljøet

Foruden affaldstogter findes der heldigvis en masse initiativer som private såvel som virksomheder kan tage del i for bekæmpelsen af de globale miljøudfordringer. Vi kan tage cyklen frem for bilen eller spise mindre kød, men som virksomhed kan man også mere end det: man kan forlænge levetiden på IT-udstyr, og derved aktivt implementere en cirkulær økonomisk tankegang.

 

Traditionelt set har mange virksomheder den indstilling, at IT-udstyr skal indkøbes kontant for herefter at udtjene det til det er forældet eller bryder sammen. Men den løsning er hverken optimal for virksomheden eller for miljøet.

 

Ved at implementere en livscyklusstrategi for IT-udstyr, bliver udstyret udskiftet regelmæssigt og – som et vigtigt element i kampen for miljøet – klargjort og videresolgt til markeder, der ellers ikke har adgang til den nyeste teknologi. På den måde forlænges levetiden for udstyret, og vi minimerer derved ressourcespildet. Det er en løsning der sikrer, at Jordens ressourcer bliver udnyttet maksimalt.

 

Vil du vide mere om, hvordan 3 Step IT kan hjælpe din virksomhed med at tage aktiv del i den cirkulære økonomi? Så lad os starte en dialog om mulighederne for dig og din virksomhed!


Referencer

https://www.greenkayak.org/ 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler