6 fordomme om leasing – og hvorfor de ikke afspejler virkeligheden

- august 02, 2019

Selvom mange virksomheder allerede bruger leasing i et eller andet omfang (f.eks. leasing af biler, printere, kaffemaskiner osv.), er opfattelsen af leasing stadig præget af negative associationer. Det til trods for, at virkeligheden er en helt anden. Det negative indtryk mange har af leasing medfører, at mange virksomheder er tilbageholdende med at benytte sig af leasingbaserede løsninger når det kommer til IT-udstyr. Vi gør op med fordomme én gang for alle.

 

1. ”Leasing er dyrere end at købe”
Ved brug af leasing sparer man ikke kun ikke omkostningerne der er forbundet ved kontant køb af nyt udstyr. Regelmæssig udskiftning af virksomhedens IT-udstyr reducerer også de samlede omkostninger for ejerskab (TCO) af udstyret.

 

2. ”At administrere finansieringen i en leasingaftale for mange devices er unødigt kompliceret”

Leasing gør budgetplanlægningen enklere, da omkostningerne for hver enkelt enhed er forudsigelig gennem hele leasingperioden. Det gør det nemmere at budgettere næste års omkostninger og håndtere de regelmæssig betalinger. 

 

3. ”Leasing gør det sværere at reagere hurtigt på pludselig opstået behov for nyt udstyr”I tilfælde af pludselig opstået behov for nyt udstyr, giver leasingaftaler mulighed for at uforudsete omkostninger kan afskrives over en længere periode, hvilket reducerer den økonomiske indvirkning. Dermed undgår man, at udskiftningsplanerne køres af sporet af stramme budgetter, eller at allokeret og planlagt finansiering bliver flyttet til andre investeringer.

 

4. ”Leasing øger kompleksiteten i processen for udskiftning af gamle devices med nye”
Leasing forenkler overgangen fra gammelt udstyr til nyt: Når det nye udstyr leveres, kan sikker sletning af følsomme data på det gamle udstyr inkluderes i end-of-lease aftalen. 

 

5. ”Leasing giver altid ekstra udgifter og gebyrer, som er gemt i teksten med småt”
Med betalingen af en leasingafgift kan håndtering af datasletning, istandsættelse og videresalg være inkluderet. Derimod repræsenterer indkøbte devices en stor værdi for virksomheden og der er risiko for, at der kan stilles spørgsmålstegn til værdien, når der skal tages højde for datasletning og omkostninger til bortskaffelse.

 

6. ”Leasing er ikke fleksibelt nok til at opfylde de, som en virksomhed i vækst har brug for”
I tilfælde af, at virksomheden ønsker at beholde individuelle enheder i længere tid end den oprindelige leasingperiode, tilbyder nogle leasinggivere fleksibilitet omkring forlængelse eller køb til markedspris – også når ønsket kommer med kort varsel.

 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler