5 konkrete råd til at undgå e-affald

- marts 16, 2023

Op mod tre fjerdele (74%) af europæiske virksomheder er bekymrede over mængden af e-affald, de producerer. Vi giver her en guide til 5 konkrete råd I kan følge for at sikre en bæredygtig bortskaffelse af det brugte udstyr.

 

Bæredygtighed skal fortsat højere op på prioriteringslisten for både virksomheder og privatpersoner, hvis vi skal vende klimaforandringerne. Det ses i stigende grad, at stakeholders såsom kunder, investorer og medarbejdere afskærer virksomheder som ikke prioriterer bæredygtighed og i stedet omfavner de virksomheder, hvor der gøres en større indsats.

 

Workiva fandt, at 70% af investorer mener, at virksomheder har et ansvar for at demonstrere ESG-initiativer, og Harvard Business Review rapporterer, at virksomheder, hvis CSR-ry tog et dyk nedad, oplevede et markedsfald på 378 millioner dollars i snit.

 

Det stigende e-affaldsproblem

Ifølge FN’s rapport Global E-waste Monitor blev der genereret næsten 60 millioner tons e-affald på verdensplan i 2022. Det er det højeste nogensinde. Og fordi kun ca. halvdelen af al e-affald bliver indsamlet og genanvendt går råmaterialer tabt, fordi affaldet lander på lossepladsen.

 

En måde at komme problemet til livs på er ved at fokusere på IT-livscyklussen som helhed i stedet for, hvor længe det enkelte produkt forbliver i brug. Vi giver dig her fem konkrete råd til, hvordan I som virksomhed kan reducere e-affald:

 

  1. Udarbejd (og overhold) en e-affaldspolitik

Vores State of Business IT-rapport viste, at mere end en tredjedel (36%) af europæiske virksomheder ikke ved, hvor deres e-affald ender. Samtidig sagde 73% af de adspurgte, at de mærker et pres for at være mere bæredygtige.

 

Ved at udarbejde en e-affaldspolitik, der er i overensstemmelse med virksomhedens bredere ESG-mål, kan IT gøres til en integreret del af de overordnede målsætninger. Inkludering af konkrete mål vil hjælpe dig med at kunne måle og rapportere fremskridt, der viser IT’s bidrag til virksomhedens bæredygtighedsinitiativer.

 

  1. Håndter gammelt udstyr, der opbevares i skabe

En ud af fire af de adspurgte sagde, at de stadig låser gamle eller defekte enheder væk i skabe, skuffer eller kælderrum. Det forhindrer ikke kun forsvarlig genanvendelse af råmaterialerne – det udgør også en sikkerhedsrisiko, fordi data ikke bliver slettet korrekt og permanent.

 

Ved at bortskaffe de enheder, I har liggende i skabe og lagerlokaler, og udnytte den resterende markedsværdi, kan I slå to fluer med ét smæk: I kan bidrage til at nedbringe mængden af e-affald og sikre forsvarlig datasletning.

 

  1. Vælg den rigtig enhed første gang

Jeres medarbejdere er ansat til at udføre forskellige opgaver, så derfor bør I også kigge på, om jeres medarbejdere har adgang til den PC, der understøtter deres funktion bedst mulig. For eksempel vil en medarbejder der arbejder med store regneark og datafiler have behov for én type PC mens en anden medarbejder der arbejder med standard produktivitetsværktøjer har behov for en anden type.

 

Så for at undgå utilfredshed og nedsat produktivitet blandt medarbejderne, kan virksomheder med fordel have fokus på at finde de rette enheder til de rette medarbejdere. En såkaldt device-agnostic model giver dig mulighed for at finde den perfekte balance mellem forskellige enheder der passer til din organisation og samtidig bevare fleksibiliteten til at opgradere eller ændre i porteføljen, når der er behov for det.

 

  1. Overvåg enhedernes ”sundhed”

Overvågning af enhedens sundhedstilstand kan hjælpe jer med til at forlænge levetiden, så enhederne kan anvendes i så lang tid som muligt.

 

En asset management platform, der lader jer overvåge standen for hver enhed, vil hjælpe jer med at opdage og løse udfordringer tidligt, inden de bliver kritiske, og samtidig kunne planlægge udskiftninger rettidigt. Ved at sikre, at enhederne ikke bryder sammen eller bidrager til unødig ineffektivitet, kan produktiviteten holdes intakt. Og som en direkte konsekvens af overvågningen kan I undgå at anskaffe flere enheder end I reelt har behov for.

 

  1. Overvej, hvad der skal ske med gammelt udstyr, inden I anskaffer nyt

Genbrug og genanvendelse er afgørende praksisser når det kommer til bæredygtighed og det gælder i lige så høj grad for IT som for papir, plastik og pap. Ved at renovere gammelt udstyr undgår man ikke kun at det ender på lossepladsen, man reducerer også forbruget af energi og ressourcer der skal bruges til at producere nye enheder.

 

Men uden en plan for hvordan gammelt udstyr skal bortskaffes, kan det hurtigt ende i en skuffe eller i kælderen. Derfor er det vigtigt at have en fastlagt strategi for, hvordan udstyret skal bortskaffes, så I kan sikre jer, at det gøres på den mest bæredygtige og omkostningseffektive måde.

 

En god løsning er at få en specialist til at håndtere bortskaffelsen. En specialist vil kunne hjælpe med at dataslette, renovere og videresælge udstyret – alt sammen for at kunne forlænge levetiden for den enkelte enhed. Det sikrer nemlig, at mængden af e-affald reduceres betragteligt og samtidig kan I som virksomhed tjene penge på at bortskaffe udstyret.

 

Beregn hvor meget e-affald I kan undgå

Det er ikke uvæsentlige mængder e-affald, I som virksomhed kan være med til at undgå havner på lossepladsen. Vores Bæredygtighedsberegner viser hvor mange kilo e-affald og CO2 man ved en bæredygtig bortskaffelsesløsning kan være med til at undgå bliver udledt. Prøv den her.

 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler