3 Step IT i pressen: Vækst gennem bæredygtige IT-løsninger

- april 30, 2019

I forbindelse med offentliggørelsen af 3 Step IT’s årsrapport for 2018 d. 24. april, var det for vores CEO Allan Juhl vigtigt ikke kun at fremhæve vores økonomiske resultater. Det var i lige så høj grad vigtigt at sætte fokus på den udvikling, som 3 Step IT Danmark i disse år gennemgår. Den historie fandt både Computerworld og Jyllands-posten interessant, og udgav i den forbindelse to artikler, der sætter fokus på vores visioner fremadrettet.

 

 

3 Step IT kunne i slutningen af april offentliggøre vores regnskab for 2018. Med regnskabet kunne vi fremvise en indtjeningsvækst på 14%, hvilket i praksis betød, at vores omsætning rundede 5 milliarder danske kroner. For den danske forretning betød væksten, at bruttoavancen blev hævet med 33 pct. til 12,7 millioner danske kroner, mens vi i dag håndterer over 100.000 devices, som er leaset gennem os. Selvom 2018 bød på et finansielt tilfredsstillende regnskabsår, har det for Allan Juhl dog ikke været vigtigt, hvad vi kunne præsentere på bundlinjen - ønsket om at udvikle vores forretning i Danmark har i højere grad været en topprioritet: “Virksomhedens størrelse er vigtigere end indtjeningen, og hvis vi skal prioritere de to ting, så er omsætningen vigtigere for os end at bunden vokser tilsvarende.”.

 

Læs artiklen fra Computerworld her

 

Læs artiklen fra Jyllands-Posten Finans her

 

Og netop størrelsen på 3 Step IT Danmark har været et særligt udviklingspunkt i 2018, og er det fortsat i 2019. Således har ønsket om at udvide forretningen betydet, at 3 Step IT alene i 2018 har ansat fire nye medarbejdere, så vi i Danmark i dag tæller 16 medarbejdere. Det øgede fokus på at investere i flere hænder skyldes bl.a., at der de seneste år er kommet en stigende efterspørgsel efter bæredygtige IT-løsninger, og det har skabt et solidt grundlag for vores forretning.

 

Den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger har bl.a. kunne konstateres, efter vores 2018 regnskab kunne afsløre en mærkbar vækst inden for vores remarketing forretning. Remarketing er den del af vores forretning, som håndterer virksomheders brugte IT-udstyr, uagtet om udstyret har været leaset gennem os, eller om det er købt. Således håndterede vi over en halv million enheder i 2018, og sikrede derved, at 97% af disse enheder fik et nyt liv hos en ny bruger. Og det er særligt denne del af vores forretning, som er et vigtigt element i vores bæredygtige finansieringsløsning, der bl.a. har bevirket, at 3 Step IT har vundet en række priser inden for bæredygtig IT. Senest da 3 Step IT modtog prisen for 'Best Sustainable IT Finance' af CFI (Capital Finance International).

 

Vækst gennem udvikling

Som både Computerworld og Jyllands-posten fremhævede i deres skrivelser om 3 Step IT, har der gennem de seneste år været stigende efterspørgsel efter bæredygtige og cirkulære IT-løsninger inden for erhvervslivet. Som reaktion på den stigende tendens til at ville adoptere miljøbevidste og ansvarlige forretningspraksisser, er et stigende antal virksomheder i disse år i gang med at omstrukturere, og gøres deres forretninger mere bæredygtige og cirkulære. Således noterer Allan Juhl, at denne efterspørgsel har kunnet mærkes hos 3 Step IT: ”Den efterspørgsel vi har, er stor. Det er ikke bare en vækst på 5-10 procent, vi har globalt om året. Vi har nogle store kunder, der hopper på, og de fylder fortsat mere og mere.”. Allan Juhl uddyber: "For tre-fire år siden skulle vi virkelig sparke døren ind til virksomheder og offentlige institutioner, fordi de meget sjældent havde bæredygtighed i tankerne, når de købte IT-udstyr. Men det har virkelig ændret sig."

 

IT-udstyr er således et område som flere virksomheder er begyndt at revurdere, og den stigende efterspørgsel er særligt møntet på håndteringen af udstyret, samt de bæredygtige fordele der opnås ved at finansiere IT-udstyr. Ved at virksomheder finansierer IT-udstyr, og fastsætter den præcise brugsperiode for udstyret, er det derved muligt at bortskaffe udstyret på korrekt og enkel vis. Således sikres det, at det brugte udstyr dataslettes sikkert og forsvarligt, for herefter at blive solgt til nye brugere. Derved forlænges udstyrets levetid, og miljøpåvirkningen reduceres. Og det er netop løsninger som disse, der er i høj kurs hos et stigende antal af virksomheder: “Bæredygtighed og ansvarlighed er kommet mere i fokus, og det gør, at der er mange flere der i dag har en livscyklusbetragtning på deres IT-udstyr, så når virksomheder i dag anskaffer sig nye pc’er så gør de sig klar, at de måske skal holde de næste tre år,” forklarer Allan Juhl.

 

Læs mere om livscyklushåndtering og bæredygtighed her

Visionen for 2019

På trods af det øgede fokus på bæredygtighed og livscyklushåndtering, står vi endnu overfor vores fornemmeste opgave: at udbrede kendskabet til IT lifecycle management. Selvom vi i disse år oplever en mærkbar interesse for vores løsninger, så noterer Allan Juhl stadig, at vi fortsat har brug for synligheden omkring vores produkt for at kunne udbrede kendskabet til bæredygtig IT-håndtering: "Vi er væsentligt mere synlige i dag, end vi har været tidligere, men vi er stadig et navn, som mange ikke kender. Vi skal bare fastholde det, vi gør.".

 

Derved er der lagt op til, at visionen for 2019 fortsat er at vækste og at fokusere på bæredygtig IT-livscyklushåndtering, samt sikre, at vi kan være med til at udbrede tankegangen om cirkulær økonomi inden for anvendelsen af teknologi. 


Bloggen er baseret på artiklerne udgivet af Computerworld og Jyllands-Posten, i forbindelse med 3 Step IT's annoncering af 2018 regnskabet.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler