REstepIT

FAQ

Nedenfor finder du et udsnit af de oftest
stillede spørgsmål vi modtager om
vores service, REstepIT

 

Tager I kun imod IT-udstyr fra eksisterende 3stepIT kunder?

Nej, REstepIT er en service, vi tilbyder alle virksomheder, som ligger inde med brugt, gammelt eller teknologisk forældet IT-udstyr, som ønsker at bortskaffe enhederne på bæredygtig vis. Vi køber virksomheders udstyr og renoverer dem til videresalg, så levetiden forlænges. Inden udstyret videresælges undergår enhederne certificeret datasletning på vores refurbishingcentre.

Hvilke typer enheder køber I?

Vi hjælper vores kunder med at bortskaffe deres brugte IT-udstyr på ansvarlig, bæredygtig vis. Vi tager imod bærbare computere, stationære computere, tablets, smartphones, skærme, servere, netværksudstyr, printere og AV-udstyr.

Hvordan fastsættes prisen på enhederne?

Prisen fastsættes ud fra tekniske specifikationer og den aktuelle markedsværdi. Prisen for hver enkelt enhed fastsættes efter omhyggelig vurdering og kvalitetstjek. Udstyret klassificeres ved hjælp af et ’fejlpoint’-system, hvor der gives point baseret på typen og antallet af fejl eller mangler på enheden. Det samlede antal fejlpunkter bestemmer enhedens gradering, som er med til at definere enhedens værdi.

Hvordan indsamles og fragtes enhederne?

Vi kan tilbyde hjælp og support til hele processen. Vores logistikpartner kan indsamle og pakke enhederne på jeres lokationer, og vil sørge for transport af enhederne til vores refurbishingcentre. Når enhederne er ankommet til et af vores centre, registreres de i vores systemer, så I kan spore hver enhed til eventuelle revisionsformål.

Hvad sker der med udstyret, når det ankommer til refubishingcenteret?

For mange af vores kunder er datasikkerhed en af de vigtigste faktorer, når enheder skal bortskaffes. Derfor registrerer vi alle enheder med en unik stregkode, så de kan spores gennem hele klargøringsprocessen. Vores dygtige team af teknikere datasletter og restaurerer enhederne, inden de pakkes til videresalg. Hvis en enhed ikke kan dataslettes eller er beskadiget så den ikke er egnet til videresalg, bliver enheden destrueret, hvorefter komponenterne genbruges til produktion af nye enheder.

Hvorfor bør datasletning outsources?

De fleste IT-afdelinger har begrænsede ressourcer, og korrekt bortskaffelse kan derfor blive nedprioriteret. En vigtig del af bortskaffelsesprocessen indebærer, at udstyret undergår datasletning, således fortrolige virksomhedsdata ikke ender i de forkerte hænder. For at datasletning er udført korrekt og på sikker vis, bør enheden blive dataslettet ved hjælp af certificerede processer og software. Det er ikke nok at nulstille enhederne til fabriksindstillinger. For at undgå datalækage bør virksomheder derfor outsource datasletning af brugte enheder til en partner, som er certificeret.

Hvordan kan vi være sikre på, at fortrolige eller personfølsomme data er slettet permanent fra enheden?

Vi bruger markedets mest anerkendte software til udførelsen af datasletning. Vores processer er ISO-certificerede (9001 – kvalitet, 14001 – miljø og 27001 – sikkerhed), som giver jer vished om og sikkerhed for, at al data er slettet permanent på enhederne. Hvis datasletning ikke kan udføres på en enhed, destrueres enheden via en manuel proces, som bl.a. indebærer makulering af harddiske. Som en del af vores service får alle kunder tilsendt en datasletningsrapport, som på enhedsniveau viser, om en enhed er blevet dataslettet eller destrueret.

Hvor mange enheder bliver videresolgt?

Vi er vores kunders partner og forsøger derfor altid at give vores kunder den højeste pris for deres udstyr. Derfor er en vigtig del af vores service, at udstyret bliver videresolgt og derved får et nyt liv på sekundære markeder. Vi forsøger at genbruge så mange enheder som muligt, og gav 98% af de enheder vi modtog i 2020 et nyt liv.

Hvorfor skal vi bruge jeres service i stedet for at sende udstyret til skrot?

Hver gang en enhed videresælges og genbruges af en ny bruger, udskydes behovet for at producere nye enheder, hvilket sparer vigtige råmaterialer, som er nødvendige til produktionen af nyt udstyr. Da størstedelen af en enheds CO2-aftryk stammer fra produktionen af enheden, reducerer genanvendelse derfor også den samlede CO2-udledning. Det er med til at gøre brugen af IT mere bæredygtig. Sendes udstyret derimod til skrot, går vigtige råmaterialer til spilde og CO2-udledningen stiger, fordi der er brug for at producere flere, nye enheder.

Er der risiko for, at vores udstyr ender i de forkerte hænder?

Vores kunder og partnere spiller en vigtig rolle for at sikre en ansvarlig behandling af brugt IT-udstyr. Dette omfatter både vores handelspartnere, der køber det brugte udstyr, og de partnere, som håndterer destruerede enheder. Vi foretager omfattende baggrundstjek af alle vores partnere for at sikre, at de opfylder de standarder, vi har sat for miljø- og affaldshåndtering, hvidvaskning, bestikkelse og moderne slaveri. Vi gentager tjekket af alle partnere en gang årligt, og vælger kun partnere, som selv opererer med høje miljøstandarder. Alle vores partnere er ISO 14001- og 9001-certificerede, hvilket giver vores kunder garanti for sikker bortskaffelse af deres enheder.

Hvad sker der med ikke-funktionelle enheder?

Som en del af vores sikkerhedsprocedurer gennemgår alle enheder, der håndteres af 3stepIT, datasletning ved hjælp af best-in-class software. Det udstyr, der ikke længere er funktionelle, bliver destrueret, hvorefter materialerne genbruges i produktionen af nye enheder. Vi sender kun destruerede enheder til anlæg, der drives i overensstemmelse med EU’s Waste Electrical and Electronic (WEEE) Directive. Vi forsøger at nedbringe antallet af enheder der skal destrueres, fordi vi tror på genanvendelse frem for skrot. Gennem vores refurbishingproces reparerede vi over 22.000 enheder ved hjælp af reservedele fra andet beskadiget udstyr. Heraf blev en fjerdedel reddet fra at blive sendt til skrot.

sikker og enkel bortskaffelse

REstepIT

Vi køber det udstyr I ejer, datasletter det og klargør enhederne til nye brugere. Sammen kan vi nedbringe mængden af e-affald og gøre brugen af IT mere grøn.

sikker og enkel bortskaffelse

Tjen penge på jeres brugte enheder

Få et tilbud