Stenhoj

Leasing af hardware og software styrker oplevelsen – både for kunder og medarbejdere

case study

Stenhøj Gruppen

Branche: Autobranchen (forhandlere af autolifte og kompressorer)

Størrelse: 660 ansatte i 11 lande

 

Via samarbejdet med 3stepIT har Stenhøj samlet anskaffelserne af både hardware og software ét sted. Den løsning har bl.a. sikret forbedret budget-forudsigelse og frigivet kapital.

udfordringer inden samarbejdet

Stenhøjs hovedpine

 

Stenhøj havde forud for samarbejdet med 3stepIT en række udfordringer, som bl.a. relaterede sig til en manglende strategi for virksomhedens IT. Her er hvad de nævner som udfordringer inden samarbejdet:

Udefineret udskiftningsstrategi
Forud for samarbejdet med 3stepIT foretog Stenhøj typisk ad hoc anskaffelser af IT-udstyr, særligt i forbindelse med opstarten af nye projekter. En sådan løsning bidrog til, at virksomheden ikke havde en defineret strategi for udstyrets levetid, samt hvornår udstyret skulle udskiftes.

Likviditet bundet til købt udstyr
Anskaffelserne af nyt IT-udstyr og softwareprojekter blev forudgående for samarbejdet med 3stepIT købt kontant, hvilket Stenhøj anså som værende omkostningstungt, særligt fordi likviditeten blev bundet til virksomhedens aktiver.

Manglende IT-overblik
Stenhøj manglede overblik over IT-porteføljen, hvilket resulterede i, at virksomheden typisk ikke havde kontrol med, hvilket udstyr de havde eller hvem der anvendte det. Desuden anvendte virksomheden Excel-ark til at administrere IT-porteføljen, hvilket var ressourcekrævende for IT-afdelingen.

image-png-2

udbytte af samarbejdet

Hvordan 3stepIT hjalp

 

For Stenhøj blev udfordringerne løst via samarbejdet med 3stepIT. Her er hvad virksomheden nævner som fordele ved samarbejdet:

 

Gennemsigtighed & budgetforudsigelighed
Finansieringen, som indgår som en del af driften og de månedlige leasingydelser, giver Stenhøj gennemsigtighed ift. hvad hver enkelt medarbejder koster. Det gør det enklere at forudsige og planlægge IT-budgettet, særligt når nye softwareprojekter skal igangsættes. Den månedlige betaling giver desuden en forbedret likviditet, idet kapital ikke er bundet i virksomhedens aktiver.

Administrativt overblik
Asset management portalen, Asset NG, giver et forbedret overblik over Stenhøjs enheder – både de enheder som er finansieret gennem 3stepIT og de enheder, som virksomheden tidligere har anskaffet via kontant køb.

Det forbedrede administrative overblik bidrager ligeledes til, at Stenhøj kan planlægge udskiftninger af IT-porteføljen. Derved efterlever Stenhøj deres eget ønske om en defineret levetid for virksomhedens udstyr.

Hardware og softwareinvesteringer samlet ét sted
Stenhøj leaser både hardware og software. De softwareprojekter som finansieres gennem 3stepIT, benyttes bl.a. til at showcase produkter overfor kunder samt til intern træning til virksomhedens teknikere. Ved at finansiere både hardware- og softwareløsninger gennem 3stepIT, har Stenhøj samlet investeringerne ét og samme sted.

Stenhøj Gruppen

Med deres egne ord

Vi har stort fokus på vores kapital, og hvad vi binder i den. For os giver det mening at lease softwareprojekter og IT-udstyr i stedet for at betale omkostningerne up-front.

Karsten Ørbech
Manager BPS, Stenhøj

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere