Nobia Logo

Forbedret overblik med asset management

case study

Nobia DK

Branche: Møbelbranchen (køkkenspecialist med brands som bl.a. HTH, Unoform og Invita)

Størrelse: 2300 ansatte i Norden

 

Mangel på overblik over Nobias IT-portefølje var medvirkende til, at virksomheden valgte 3stepIT som deres IT lifecycle management partner. Ved hjælp af asset systemet, Asset NG, har Nobia nu fået forbedret overblik over deres IT-udstyr.

udfordringer inden samarbejdet

Nobias hovedpine

 

Nobia havde forud for samarbejdet med 3stepIT en række udfordringer, som bl.a. relaterede sig til en manglende strategi for virksomhedens IT. Her er hvad de nævner som udfordringer inden samarbejdet:

 

Manglende overholdelse af IT-politik
Selvom Nobia havde en fast defineret levetid for computere på 3 år, blev IT-politikken sjældent overholdt. Ofte anvendte medarbejdere og franchisetagere computere i op til 8-9 år. Først når udstyret brød sammen eller på anden vis blev ubrugbart, blev enheden udskiftet.

Når udstyret stod for udskiftning, blev enhederne desuden skrottet og sendt til lossepladsen. Bortskaffelsesprocessen var derved ikke optimal ift. korrekt datasletning eller i overensstemmelse med miljørigtige standarder.

Manglende IT-overblik
Nobia manglede overblik over IT-porteføljen, hvilket resulterede i, at virksomheden typisk ikke havde kontrol over, hvilket udstyr de havde anskaffet, hvem der anvendte det eller hvor det præcist befandt sig. Desuden anvendte virksomheden Excel-ark til at administrere IT-porteføljen, hvilket for IT-afdelingen var ressourcekrævende at skulle opdatere.

image-png-2

udbytte af samarbejdet

Hvordan 3stepIT hjalp

 

For Nobia blev udfordringerne omkring det manglende IT-overblik løst via samarbejdet med 3stepIT. Her er hvad virksomheden nævner som fordele af samarbejdet:

 

Forbedret udstyrsoverblik
Asset management portalen, Asset NG, giver et forbedret overblik over Nobias IT-portefølje – både de enheder, som er finansieret gennem 3stepIT og de enheder, som virksomheden tidligere har anskaffet.

Reduceret IT-support
Fordi Nobias computere typisk blev anvendt i op til 8-9 år, var IT-supportomkostningerne ofte høje. Ved hjælp af IT lifecycle management, har Nobia nu fået flere redskaber til at forebygge nedbrud og andre ressourcekrævende udfordringer med defekt udstyr. Asset NG fortæller bl.a. virksomheden hvornår udstyret skal udskiftes, for at reducere risikoen for nedbrud. Nobia rapporterer bl.a. at systemet har været medvirkende til reducerede nedetider og support fra IT.

Korrekt bortskaffelse af brugt udstyr
Som en del af samarbejdet med 3stepIT har Nobia fået etableret regelmæssig afhentning af deres brugte udstyr- både de enheder, som Nobia tidligere har frikøbt gennem leasing og de enheder, som er anskaffet forudgående for samarbejdet med 3stepIT. Det er den serviceløsning vi kalder REstepIT.

REstepIT-servicen sikrer, at Nobia dels får certificeret datasletning på alle deres enheder og dels lever op til miljørigtige standarder for bortskaffelse af IT-udstyr.

Nobia

Med deres egne ord

Asset NG har givet os et overblik over hvilket udstyr vi har, hvem der bruger det og hvornår det skal udskiftes. Det som før blev administreret i et Excel-ark er nu automatiseret, så vi altid har de seneste oplysninger om vores udstyr.

Jesper Smedegaard Bertelsen
Afdelingsleder for IT Servicedesk, Nobia

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere