Jutlander

Forbedret overblik med Technology Lifecycle Management

case study

Jutlander Bank

Branche: Den finansielle sektor

Størrelse: 475 ansatte

 

Det var et ønske om større kontrol med medarbejdertelefoners livscyklus, som gjorde udslaget for, at Jutlander Bank overgik fra køb til finansiering af arbejdstelefoner. Her faldt valget på 3stepIT som bankens samarbejdspartner til Technology Lifecycle Management.

udfordringer inden samarbejdet

Processen fra kontant køb til finansiering og TLM

 


Før samarbejdet med 3stepIT, anskaffede Jutlander Bank deres erhvervstelefoner via kontant køb. Men ønsket om at skabe øget kontrol og forbedre det administrative overblik over mobiltelefonernes livscyklus, fik banken til at genoverveje, hvorvidt kontant køb fremadrettet var den rette løsning.

I forening med 3stepIT’s samarbejdspartner, Mobitel A/S, blev bankens ønsker til en ny løsning drøftet. Jutlander Bank lagde særligt vægt på, at løsningen skulle minimere administrative opgaver for både HR- og IT-afdelingen, og samtidig skulle bankens medarbejdere kunne tilbydes at købe en dyrere telefon, end den der var valgt som standard. I samarbejde med Mobitel A/S, blev Jutlander Bank forelagt en finansieringsløsning gennem 3stepIT, som har en integreret livscyklusbetragtning, der bidrager til øget kontrol og mindre administration.

image-png-2

udbytte af samarbejdet

Hvordan 3stepIT hjalp

 

Samarbejdet har resulteret i større overblik og kontrol med medarbejdertelefoner. Her er hvad Jutlander Bank ligger vægt på:

 

Forbedret overblik
I samarbejde med Mobitel A/S har Jutlander Bank fået et forbedret administrativt setup, der har optimeret overblikket i virksomhedens HR-afdeling. Løsningen sikrer, at HR er fritaget for opgaver relateret til frikøb og returnering af ansattes mobiltelefoner. Løsningen med finansiering af bankens medarbejdertelefoner har vist sig særlig fordelagtig i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere, ved udskiftning af eksisterende medarbejderes telefoner samt ved håndteringen af fratrådte medarbejderes telefoner.

Forøget medarbejdertilfredshed
I forbindelse med implementeringen af løsningen tilvalgte Jutlander Bank en All-Risk Forsikring på medarbejdernes mobiltelefoner. Foruden budgetforudsigelighed, har forsikringen bidraget til større medarbejdertilfredshed, fordi medarbejderne nemt og hurtigt kan få repareret eller udskiftet deres telefon i tilfælde af skader.

Jutlander Bank ligger særligt vægt på den enkle proces omkring skadeanmeldelse som udslagsgivende for den øgede tilfredshed. Det skyldes, at medarbejderne oplever, at det er nemt og enkelt at oprette skadeanmeldelser, og at call centeret, som kontakter medarbejderen i forbindelse med skadeanmeldelsen, supporterer den ansatte igennem hele processen.

Jutlander bank

Med deres egne ord

Jeg oplevede en positiv interesse for, at 3stepIT ville lytte til, hvilke behov vi havde. I implementerings-perioden oplevede jeg også, at der var en god kontakt mellem os og dem, som gjorde mig tryg.

Claus Johansen
HR-chef, Jutlander Bank

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere