ITD

Cirkulær økonomi
- ikke kun et spørgsmål om bæredygtighed

case study

ITD

Branche: Logistik og transport (brancheorganisation for logistik- og transport-virksomheder)

Størrelse: 275 ansatte

 

Ønsket om en økonomisk cyklus og fritagelse af administrative opgaver var den drivende kraft bag ITD's beslutning om at lade virksomhedens IT-udstyr indgå i en lifecycle management strategi.

 

 

udfordringer inden samarbejdet

ITDs hovedpine

ITD havde forud for samarbejdet med 3stepIT en række udfordringer, som bl.a. relaterede sig til en manglende strategi for virksomhedens IT. Her er hvad de nævner som udfordringer inden samarbejdet:


Uformel IT-proces
En del af de udfordringer ITD stod overfor skyldtes særligt, at virksomheden ikke havde et defineret regelsæt for deres IT-udstyr, herunder hvornår udstyr skulle udskiftes. Den uformelle proces resulterede i, at medarbejdere ofte var udstyret med teknologisk forældede enheder, hvorfor virksomheden stod overfor en oplagt mulighed for at gå eksisterende processer efter i sømmene og få udarbejdet konkrete procesbeskrivelser for enhedernes rejse rundt i ITD.

Manglende overblik i IT-afdelingen
Den uformelle IT-proces udfordrede særligt virksomhedens IT-afdeling. Det manglende overblik over PC og smartphone-porteføljen og dertilhørende kortlægning af enhedernes livscyklus betød, at det ofte ikke var klarlagt hvem der anvendte udstyret, hvor udstyret befandt sig samt hvornår udstyret skulle udskiftes. Som konsekvens blev anskaffelser af nyt udstyr udført ad hoc og uden en efterfølgende kortlægning af enhedens videre færd i virksomheden. Det betød, at virksomheden manglede grundlæggende informationer omkring medarbejdernes udstyr, som skulle have bidraget til en struktureret proces fra anskaffelse til udskiftning.

ITD’s ønske om at skabe en økonomisk cyklus for virksomhedens IT-udstyr, blev derfor udfordret af manglende overblik og kortlægning af, hvilke enheder der skulle anskaffes fremadrettet samt hvilke medarbejdere, de skulle leveres til.

image-png-2

udbytte af samarbejdet

Hvordan 3stepIT hjalp

 

Løsningen på ITD’s udfordringer blev en closed loop model for virksomhedens IT-udstyr, understøttet af en Technology Lifecycle Management løsning. I praksis betyder det, at ITD nu har fået flere fordele ved samarbejdet med 3stepIT:


IT-udstyr er forhåndsgodkendt
Som en del af den closed loop model som ITD efterspurgte, er enheder forhåndsgodkendt, når medarbejdere skal bestille nyt udstyr. Det fritager virksomhedens IT-afdeling for ressourcer, der ellers skulle være brugt på at godkende forespørgsler om nye enheder.

Budget kan planlægges langsigtet
Idet IT-udstyr er forhåndsgodkendt og leasingperioder er fastsat ud i fremtiden, oplever ITD nu, at IT-budgetter kan planlægges langsigtet. En særlig fordel ved dette er, at IT-afdelingen derved er bekendt med kommende omkostninger, hvorfor der kan foretages løbende udskiftninger.

Forbedret overblik over IT-portefølje
Asset management portalen, Asset NG, som er inkluderet i 3stepIT’s løsning, giver overblik over ITD's enheder og bidrager derved til øget struktur over nye anskaffelser. Derudover hjælper Asset NG med tracking af enhederne, så virksomheden kan bevare kontrollen over hvor enhederne befinder sig og hvem der bruger dem.

Fritaget for medarbejderes frikøbshåndtering
Som en del af løsningen har ITD tilvalgt forsikringer og serviceydelser. Èn af de ydelser er frikøbshåndtering, som er sidste led i virksomhedens closed loop model. Frikøbs-håndtering hjælper virksomheden med at varetage tilbuddet om frikøb af enheder til medarbejderne, således at virksomheden kan tilbyde et medarbejdergode men uden at skulle bruge administrative ressourcer på det.

ITD

Med deres egne ord

Vi ønskede en closed loop model for vores IT, hvor udstyr er forhåndsgodkendt, når det skal udskiftes, og hvor vi grundlæggende set ikke skal tage stilling til vores IT hele tiden.

Stephan Valkær
Head of Group IT, ITD

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere