Holm&Halby_Logo

En investering i den grønne omstilling

case study

Holm & Halby

Branche: Forhandler af laboratorieudstyr til forskning

Størrelse: 50 ansatte

 

Krav om grøn omstilling i branchen var medvirkende til, at Holm & Halby valgte 3stepIT som deres IT lifecycle management partner. Via en defineret levetid for virksomhedens IT-portefølje, opnår Holm & Halby en styrket CSR-profil.

udfordringer inden samarbejdet

Holm & Halbys hovedpine

Holm & Halby havde forud for samarbejdet med 3stepIT en række udfordringer, som bl.a. relaterede sig til manglende strategi for virksomhedens IT. Her er hvad de nævner som udfordringer inden samarbejdet:

Teknologisk forældet udstyr
Fordi Holm & Halby købte IT-udstyr kontant og anvendte enhederne over en ofte lang periode med en tidsubestemt levetid, endte meget af udstyret med at være teknologisk forældet og mangelfuldt ift. virksomhedens ønskede krav til tekniske specifikationer.

Manglende IT-politik
Holm & Halby havde forudgående for samarbejdet med 3stepIT ikke et fast defineret regelsæt for anskaffelsen af nyt IT. Dette betød, at IT ofte blev anskaffet ved akutte behov, og at medarbejderne frit kunne vælge udstyr uagtet deres faglige behov. Således var anskaffelsesprocessen typisk ustruktureret.

Anskaffelserne blev desuden ofte udført ad hoc og derved ikke som del af en større udskiftningsstrategi. Anskaffelser levede således ikke op til ønsket om en grøn profil, idet der ikke var defineret en fast levetid for enhederne samt hvordan enhederne skulle bortskaffes.

Udbytte af samarbejdet

Hvordan 3stepIT hjalp

For Holm & Halby blev udfordringerne omkring forældet udstyr og manglende IT-politik løst via samarbejdet med 3stepIT. Her er hvad virksomheden påpeger som fordele af samarbejdet:

 

Styrket CSR-profil
For Holm & Halby er den grønne omstilling et vigtigt omdrejningspunkt. Ved at definere en livscyklusstrategi for virksomhedens IT-udstyr, er Holm & Halbys CSR-profil blevet styrket, og virksomheden er derved et skridt nærmere den grønne omstilling.

Opfyldelse af branchespecifikke krav om ISO-certificeringer
3stepIT’s bortskaffelsesproces for IT-udstyr lever op til en række ISO-certificeringskrav. Ved hjælp af servicekonceptet opfylder Holm & Halby derved de specifikke krav om ISO-certificeringer, som findes i branchen.

Overblik og forbedret planlægning
Asset management portalen, Asset NG, giver overblik over Holm & Halbys enheder og bidrager derved til øget struktur over nye anskaffelser.

Forbedret cash flow
Anskaffelse af nyt udstyr er blevet mere fleksibelt, og derved er der bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Holm & Halby

Med deres egne ord

Via processen omkring bortskaffelse af IT-udstyr kan vi sikre, at vi som virksomhed reducerer miljøpåvirkningen. Det var denne proces som gjorde udslaget for, hvorfor vi valgte 3stepIT.

Jess Dahl Madsen
CFO, Holm & Halby

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere