To nye EU-direktiver på vej - men hvad betyder det for dig?

- januar 06, 2023

Corporate sustainability rapportering er i de senere år blevet et stadigt vigtigere emne, da virksomheder forventes at overveje og måle deres miljø-, sociale- og governance (ESG)-påvirkninger. I Den Europæiske Union (EU) sigter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mod at øge gennemsigtigheden ved at kræve, at visse store virksomheder oplyser deres ESG-performance.

CSRD gælder for virksomheder, der er noteret på EU-regulerede børser og har over 500 ansatte. Disse virksomheder skal udarbejde en ikke-finansiel erklæring, som skal indeholde oplysninger om deres miljø-, sociale- og ansættelsesrelaterede forhold samt politikker for menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse. Erklæringen skal indgå i virksomhedens årsrapport og skal revideres af en uafhængig revisor.

Udover CSRD har EU også indført Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) direktivet. Dette direktiv kræver, at virksomheder identificerer og håndterer mulige negative påvirkninger på ESG-faktorer i deres operationer og forsyningskæder. Virksomhederne skal vurdere risiciene for deres aktiviteter og vedtage foranstaltninger til at minimere eller forhindre negative påvirkninger.

Implementeringen af CSRD og CSDD forventes at få en betydelig indvirkning på virksomheder, da de skal overveje deres ESG-performance på en mere struktureret og gennemsigtig måde. Dette vil ikke kun bidrage til at forbedre virksomhedens bæredygtighed, men vil også give investorer og andre interessenter værdifulde oplysninger om virksomhedens performance på disse områder.

 

Virksomheder bør forberede sig allerede nu

 

Direktiverne trådte i kraft i decemeber 2022, og vil gradvist blive implementeret over de kommende år. Den præcise tidslinje for implementeringen afhænger bl.a. af nationale lovgivninger or regulationer i hvert EU-land.

 

Men allerede nu kan det være en ide for virksomheder at kigge på en konkret handlingsplan for at implementere Corporate Sustainability Reporting Directive og Corporate Sustainability Due Diligence direktiverne. Virksomheder kan bl.a.:

 

 1. Vurdere deres nuværende ESG-performance gennem en evaluering af deres miljø-, sociale- og governance-påvirkninger. Dette vil hjælpe med at identificere områder, der kan forbedres.

  b
 2. Udvikle en bæredygtighedsstrategi, der beskriver mål og målsætninger for at forbedre ESG-performance, som skal være i overensstemmelse med virksomhedens samlede forretningsstrategi og regelmæssigt gennemgås og opdateres.

  b
 3. Implementere initiativer, der støtter bæredygtighedsmål, såsom at reducere energiforbrug, forbedre bæredygtigheden i forsyningskæden eller implementere medarbejderinddragelsesprogrammer. Virksomheder bør også kommunikere disse initiativer til interessenter.

  b
 4. Overvåge og rapportere om fremskridt på de strategiske bæredygtighedsmål gennem udarbejdelse af en ikke-finansiel erklæring i henhold til Corporate Sustainability Reporting Directive.

  b
 5. Inddrage interessenter, herunder kunder, ansatte, investorer og andre interesserede parter, for at forstå deres bekymringer og prioriteter med hensyn til bæredygtighed. Dette vil hjælpe med at sikre, at virksomhedens bæredygtighedsindsatser er i overensstemmelse med interessenternes behov og forventninger.


Samlet set er Corporate Sustainability Reporting Directive og Corporate Sustainability Due Diligence direktiverne vigtige skridt mod øget gennemsigtighed i erhvervslivet. Ved at kræve, at virksomheder oplyser om deres ESG-performance og aktivt reducerer mulige negative miljøpåvirkninger, sikrer direktiver, at der bliver skabt et mere bæredygtigt og ansvarligt erhvervsmiljø.

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler