Sådan giver det økonomisk overskud at være bæredygtig

- oktober 22, 2019

Der tales nu mere end nogensinde om bæredygtighed. Men handling er som bekendt vigtigere end ord, og derfor bør vi rette vores fokus på, hvordan bæredygtighed påvirker virksomheden og hvordan corporate responsibility – eller mangel på samme – påvirker medarbejdere, kunder og investorer.

Hvad er bæredygtighed i virksomheden?

Virksomheder har igennem mange år været bevidste om klimaudfordringerne. For eksempel er flere virksomheder blevet opmærksomme på, hvordan man sparer på strøm og papir, og hvordan man bliver bedre til at genbruge. Men bæredygtighed er meget mere end bare at være god ved miljøet. Bæredygtighed handler også om tanke- og adfærdsmønstre. Derfor bør en virksomheds indsats for bæredygtighed vurderes ud fra et bredere grundlag end blot, hvad dens medarbejdere gør og hvordan de kan spare penge. Alle virksomheder bør have fokus på fem dimensioner af bæredygtighed: rentabilitet, medarbejdere, kunder, samfundet som helhed og miljøet.

 

Mange virksomheder har defineret deres egne bæredygtighedspolitikker, og de har ofte klimaspørgsmålet og behovet for at leve op til internationale standarder til fælles. Men politikker, målsætninger og rapportering er ikke altid tilstrækkeligt i sig selv. Optimal og effektiv bæredygtighed kræver, at klimamålsætninger vejleder virksomheden, når der skal træffes beslutninger på både det strategiske såvel som operationelle niveau. En virksomhed skal også kunne identificere de negative effekter af dens egen drift og forsøge at minimere dem som en naturlig del af hverdagen. Men vigtigst af alt bør virksomheder, hvor forretningsmodellen understøtter bæredygtig udvikling, spille den største rolle.

 

Ansvarlig forretning indebærer også, at vurderingen af bæredygtige tiltag ikke kun bør omfatte virksomhedens egen drift, men også dens partneres og leverandørers grad af bæredygtighed.  At vælge bæredygtige partnere er én måde, hvorpå man kan investere i ansvarlige virksomheder, der leverer løsninger til de globale udfordringer.

 

Hvem bekymrer sig om bæredygtighed?

Selvom virksomheders ledelser og bestyrelser har det overordnede ansvar for driften og hvorvidt bæredygtighed bør spille en rolle, så træffer de sjældent beslutninger alene på baggrund af deres egne etiske synspunkter og principper. De skal tage højde for deres medarbejderes, kunders, partneres og potentielle investorers forventninger i alle de beslutninger, de træffer.

 

I dag foretager både kunder og investorer valg på baggrund af, hvor bæredygtig en virksomhed er. Dermed er det tydeligt, at bæredygtighed er en vigtig faktor for en virksomheds succes. På samme måde vil det have direkte konsekvenser for virksomheden, hvis den ignorerer og ser bort fra bæredygtighed: kunderelationer går i stykker, investorer mister tiltro, og virksomheden kommer måske endda i mediernes søgelys. Et omdømme kan blive ødelagt på et øjeblik, og det kan tage lang tid at genopbygge det. 

At investere i bæredygtighed vil gavne din virksomhed på sigt, i og med lovgivningen bliver strammet på området. Et ry for at være en god, pålidelig og bæredygtig virksomhed har derfor stor betydning og er med til at engagere medarbejdere og partnere.  

 

Hvordan kan bæredygtighed styrkes?

Når de etiske standarder og retningslinjer er på plads i virksomheden, er det kun begyndelsen for dens rejse mod en mere bæredygtig forretning. Det er afgørende at kommunikere åbent såvel internt som eksternt. Større gennemsigtighed, hvad politikker og praksis angår, skaber nemlig tillid, som er med til at øge konkurrenceevnen. 

 

Desuden har gennemsigtighed en forstærkende effekt: ved at kommunikere om politikker lærer interessenterne også at kræve bæredygtige produkter og services fra andre aktører. På samme måde kan indgåelse af partnerskaber med bæredygtige virksomheder fungere som et positivt eksempel. 

 

Ser vi fremad, skal virksomheder og dens kunders interesser være i tråd med samfundets interesser. Traditionelt har virksomheder være delt op i B2C (business-to-consumer) og B2B (business-to-business), men i fremtiden vil alle parter også skulle operere på B2S-markedet (business-to-society eller virksomhed-til-samfund). På dette marked indgår man partnerskaber for at skabe større samfundsmæssige fordele. 

Tilbage til blogs
Del på de sociale medier
Læs mere

Relaterede artikler