Nyheder

Deltag i diskussionen

Genanvendelse af smartphones – en bæredygtig tilgang til forbrugskulturen

07 Jun 2019

En undersøgelse foretaget af McMaster University i Canada viser, at mindre end 1% af alle smartphones bliver genanvendt. Det er et skræmmende lavt tal, når man tænker over den miljømæssige påvir kning, so m produktionen af en ny smartphone medfører. Undersøgelsen viser ligeledes også, at...

Læs mere

Sustainability Report for 2018: En stræben efter konstant forbedring

03 Jun 2019

Den 5. juni er det FN’s Verdens Miljødag. Det er dagen, hvor vi alle skal tænke en ekstra gang over, hvordan vi behandler vores klode. Ideen om at have miljøet med i alt, hvad man foretager sig, resonerer godt med vores eget engagement inden for bæredygtighed og dét at beskytte miljøet. Derfor har...

Læs mere

Datasikkerhed – en central del af den cirkulære økonomi

29 May 2019

Det er ingen hemmelighed, at der kan være store risici forbundet med virksomheders datasikkerhed. Men ved at optimere håndteringen af virksomhedens data, reduceres disse risici markant, og det er derved muligt at øge datasikkerheden. En forholdsvis enkel måde hvorpå virksomheder kan undgå...

Læs mere

Forsvarlig og sikker bortskaffelse af IT-udstyr – derfor bør du overveje, hvordan du håndterer brugte mobiltelefoner

29 May 2019

Når virksomheder anskaffer sig nyt IT-udstyr, står de ofte tilbage med brugt udstyr, som ikke bortskaffes på korrekt vis. Det skyldes, at mange virksomheder er af den opfattelse, at brugt udstyr f.eks. bør blive sendt til skrot. Men det er en fejlagtig opfattelse, da korrekt håndtering af brugt IT-...

Læs mere

Cybertruslen mod danske virksomheder stiger - sådan øges din virksomheds datasikkerhed

21 May 2019

Den danske cybertrussel stiger år for år. I takt med, at hackere får adgang til nyere og mere avancerede teknologier, stiger truslen om cyberkriminalitet også. Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderede som en konsekvens heraf, at den generelle trusselvurdering mod...

Læs mere

3 Step IT i pressen: Vækst gennem bæredygtige IT-løsninger

29 Apr 2019

I forbindelse med offentliggørelsen af 3 Step IT’s årsrapport for 2018 d. 24. april, var det for vores CEO Allan Juhl vigtigt ikke kun at fremhæve vores økonomiske resultater. Det var i lige så høj grad vigtigt at sætte fokus på den udvikling, som 3 Step IT Danmark i disse år gennemgår. Den...

Læs mere

Reducér op til 30% af driftsomkostningerne for IT-udstyr med bedre optimering

23 Apr 2019

Ifølge undersøgelser 3 Step IT har foretaget, bruger en overvejende andel af virksomheders medarbejdere mininum 15 minutter hver dag på at løse IT-problemer. Den tabte arbejdstid koster virksomhederne flere hundrede millioner kroner bl.a. pga. af nedetider. I organisationer med tusindvis af...

Læs mere

28. marts 2018: Har vi opbrugt klodens ressourcer for i år?

23 Apr 2019

Earth Overshoot Day er den dag på året, hvor vi har opbrugt klodens naturlige ressourcer for året. For Danmark lå denne dag sidste år d. 28. marts – hele ni måneder for tidligt. Danmarks Overshoot Day placerer os på en 9. plads, som dét land i verden, der opbruger deres naturlige ressourcer...

Læs mere

3 Step IT offentliggør 14% indtjeningsvækst for yderst tilfredsstillende 2018

23 Apr 2019

24. april 2019: IT lifecycle management udbyder 3 Step IT kan i årsrapporten 2018, annoncere et driftsresultat på 183 millioner danske kroner. I løbet af 2018 opnåede 3 Step IT en EBIDTA-vækst på 14%, og virksomheden, som opererer i ti forskellige lande verden over, kunne også præsentere en 11%...

Læs mere

Bedste bæredygtige IT-finansiering i Europa

15 Apr 2019

3 Step It er blevet tildelt prisen for Best Sustainable IT Finance 2019 af CFI (Capital Finance International). I panelets ræsonnement for tildelingen af prisen, lagde dommerne bl.a. vægt på, at 3 Step IT har gjort bæredygtighed til en del af sin kerneforretning: ”Den finske virksomhed 3 Step IT...

Læs mere