Step 1: Anskaffelse af IT

Få det maksimale ud af dit IT-budget med finansiering i IT-udstyrets livscyklus

Paragraphs


Livscyklussen begynder når du anskaffer udstyr. I stedet for at eje udstyret og risikere, at den nødvendige udskiftning ikke sker i tide, vil leasing i stedet kunne hjælpe dig med bedre administration og frigøre likviditet. Dermed kan du planlægge IT-budgettet, overvåge IT-omkostninger og udskifte udstyr regelmæssigt for at undgå uforudsete omkostninger på support og service som følger ved brug af udtjent IT-udstyr. 

Leasing gennem 3 Step IT er gjort enkelt og nemt for dig 

Med vores finansieringsløsning er budgettering enkel og nemt fordi du kan forudsige dine månedlige IT-omkostninger. Du kan anskaffe udstyr op til det fastsatte rammebeløb, så du kan administrere din IT-livscyklus som planlagt. Du vælger leverandør og udstyr, og vi klarer resten.

3 Step IT

Optimér din forretning med finansering af IT:

Indkøb teknologi efter behov, og undgå budgetmæssige begrænsninger

Bestil udstyr der er tilpasset dine behov. Du kan både skifte producent eller model

Spar tid og undgå at arbejde med mange parter

Forenkel budgetteringen med forudsigelige månedlige betalinger

Undgå værdiforringelsen på udstyr

Sælg dit nuværende IT-udstyr og lease nyt udstyr for at fuldføre processen og frigøre likviditet

Lad ikke din nuværende likviditet begrænse dine fremtidige indkøb

Vi aftaler en kreditramme

 

Du vælger leverandør og det udstyr du ønsker

Vi leaser udstyret til dig på aftalte vilkår

Du får automatisk adgang til vores online asset management portal, som en del af vores leasing løsning

ASSET NG

Kontakt os, og vi vil finde den bedste løsning til din virksomhed!

Kontakt os

Vores leasing model for IT-livscyklussen er udviklet til at understøtte regelmæssig udskiftning af udstyr.

Se hvordan vores andre steps hjælper og understøtter din finansiering: