Gladsaxe-logo

Mere bæredygtigt og mere effektivt:
Gladsaxes vej mod mindre e-affald

Tilbage i 2017 var Gladsaxe den første kommune i Norden, der indarbejdede FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i sin Gladsaxe Strategi og hele sin måde at arbejde på.

Kommunen havde da allerede i mange år arbejdet med klimatiltag og er tre gange fremhævet af Carbon Disclosure Project, blandt de 100 mest klimavisionære kommuner i verden, med to klimatilpasningsanlæg og CO2-regnskaber. 

 

Med Gladsaxestrategien gik kommunen skridtet videre i forhold til grøn- og bæredygtig omstilling. Og Gladsaxe afrapporterer hvert år tilbage til FN om mål og resultater for bæredygtig omstilling. Dermed sætter kommunen et aftryk globalt, gennem sit arbejde for bæredygtighed lokalt, i tæt samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører.

 

Gladsaxe er helt i front hvad angår bæredygtige indkøb og har netop taget hul på byggeriet af sit syvende svanemærkede børnehus, hvoraf det seneste er bygget som cirkulært byggeri. Kommunen tog sammen med Gladsaxe Erhvervsby initiativ til en national genbrugsportal – bygcirkulaert.dk, hvor virksomheder kan udveksle overskydende byggematerialer og dermed minimere spild. Derudover lykkedes det i 2022 for Gladsaxe at reducere madspild med op til 40 procent på kommunens plejecentre, og kommunen har siden udvidet indsatsen mod madspild til både børnehuse og folkeskoler.

 

Som verdensmålskommune er Gladsaxe konstant på jagt efter nye områder og samarbejder om bæredygtige omstillingsprojekter. Og her dukkede muligheden for at fokusere på IT op, da elektronisk affald, e-affald, er den hurtigst voksende affaldstype i verden med næsten 60 millioner tons e-affald alene i 2022. Mindre end 40 procent af al elektronik i Europa bliver genanvendt, på trods af stigende krav og lovgivning på området.

 

Med denne viden igangsatte Gladsaxe Kommunes skoleafdeling og Gladsaxe Pædagogiske Videncenter, GPV, som understøtter kommunens børnehuse og skoler med it og læringsmaterialer, et samarbejde med 3stepIT og COMM2IG, der normalt leverer it til kommunen. I 2023 startede projektet op omkring bortskaffelse af brugte tablets og pc’er fra kommunens 10 folkeskoler, der alene i 2023 talte næsten 5.000 enheder.

 

Projektet har allerede i første leveår leveret flotte resultater. Af de næsten 5.000 tablets og pc’er, der blev indleveret fra skolerne, blev over 90 procent sat i stand og solgt videre til sekundære markeder, hvilket minimerede affaldsmængden med over 4.600 kg e-affald og udledningen af CO2 med 700 ton.

 

Men bortskaffelsesmodellen hjalp ikke kun Gladsaxe Kommune med at minimere mængden af e-affald. Løsningen var også med til at beskytte skolernes - og i særdeleshed elevernes - data. Med løsningen fik Skoleafdelingen og GPV nemlig også ISO-certificeret datasletning på alle indleverede enheder. Det betyder i praksis, at al data destrueres permanent, så nye brugere ud fra et datamæssigt synspunkt sikkert kan genbruge enhederne.

 

Da næsten samtlige enheder havde en gensalgsværdi, kunne GPV ikke alene bidrage til kommunens klimaambitioner og beskytte elevernes data, men sørgede samtidig for at Skoleafdelingen modtog betaling for de genanvendelige enheder. Samarbejdet her et fint eksempel på, hvordan Gladsaxe Kommune arbejder med verdensmålene og cirkulær økonomi.  

 

”Vi tænker konstant i, hvordan vi kan arbejde bæredygtigt og forbedre vores klimaregnskab. Det ligger dybt i medarbejdernes dna, at vi tænker ud af boksen i forhold til, om der kan være en bæredygtighedsvinkel i forhold til vores adfærd, forbrug og når vi sætter nye projekter i gang. Og dette projekt er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi – ikke bare kan gøre en forskel klimamæssigt, men også hvordan den cirkulære tankegang kan betale sig økonomisk, siger Talita Salqvist, digital læringsagent i Gladsaxe Kommunes Skoleafdeling.

 

”Samarbejdet med Gladsaxe Pædagogiske Videncenter er et fint eksempel på, hvorfor det ofte kan betale sig at vælge de bæredygtige løsninger. Det er et samarbejde, der har hjulpet kommunen til at nå sine klimamål samtidig med at elevernes data er sikret og at kommunen har fået en økonomisk gevinst ud af det. Så da Dennis Eirup, Key Account Manager hos COMM2IG, kontaktede mig angående sagen, var vi meget spændte på at løfte opgaven i fællesskab og hjælpe kommunen med at forbedre bæredygtigheden på IT-området,” fortæller Mads Vedsø, Sales Manager i 3stepIT.

 

"Hos COMM2IG håber vi, at flere offentlige virksomheder vil drage fordel af de cirkulære løsninger, vi kan tilbyde med 3stepIT og gøre det til et fælles mål at støtte den kommunale bæredygtige udvikling." tilføjer Dennis Eirup.

Vores løsninger

Bedre for virksomheden, bedre for planeten

Lær mere