Corporate responsibility

Vi er økonomisk, miljømæssig og socialt ansvarlige 

Paragraphs

Bæredygtighed er ikke kun noget vi som virksomhed går ind for - det er grundlaget og kernen for hele vores virksomhed.  

Hos 3stepIT betyder corporate responsibility, at vi konstant udvikler vores virksomhed for at blive så miljømæssig, økonomisk og socialt ansvarlige som muligt. Vi ønsker at skabe en åben og ærlig dialog med vores kunder, partnere og medarbejdere omkring:

  • Den måde hvorpå vi driver vores virksomhed
  • Den påvirkning dette har på miljøet, og de markeder hvor vi opererer            

Vores mål er at være ansvarlig og troværdig i alt, hvad vi gør, overalt hvor vi opererer.

3 Step IT

Se videoen nedenfor, hvor vores administrerende direktør Carmen Ene udtaler sig om bæredygtighed:

1. HVORDAN VI SOM VIRKSOMHED ER ANSVARLIGE:

Vi skaber nye jobmuligheder og øger virksomhedens bæredygtighed

Vi tilbyder en tryg arbejdsplads med et godt og fair arbejdsmiljø

Vi tilbyder vores medarbejdere jobtilfredshed, faglig udvikling og belønner de gode resultater

Vi er med til at levere økonomisk overkommeligt brugt udstyr til uddannelsesinstitutioner og markeder, hvor omkostningsbarrierer forhindrer adgang til den nyeste teknologi

2. HVORDAN VORES SERVICES UNDERSTØTTER ANSVARLIGHED

Forlæng levetiden for brugt IT-udstyr. Genanvendelse sparer værdifulde ressourcer og reducerer kulstofudledning

Reducerer miljøbelastningen ved nødvendig bortskaffelse af IT-udstyr

Læs mere om hvordan vores services hjælper vores kunder med at blive mere bæredygtige!

Læs mere

Miljømæssig ansvarlighed

Vores forretningsmodel er bygget på principper indenfor den cirkulære økonomiske tankegang, som vi løbende fornyer:

Forlængelse af IT-udstyrets levetid

Renovering af returneret udstyr

Optimal håndtering ved afhentning og transport

Ansvarlig behandling af udtjente enheder

Miljøvenlige procedurer i det daglige arbejde

Genbrug af IT-udstyr sparer værdifulde ressourcer og reducerer kulstofudledning:

Når det gælder laptops, udgør produktionen størstedelen af den samlede CO2-udledning, mens brugsfasen kun udgør 10-30% af de samlede CO2-udledning. Ved en fordobling af levetiden for en laptop, reduceres den samlede CO2-belastning væsentligt.

Socialt ansvar

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv

Som servicevirksomhed mener vi, at ved at sætte vores medarbejdere først, hjælper de os med at levere den bedst mulige service til vores kunder. Hos 3stepIT ønsker vi at skabe en god arbejdplads for vores medarbejdere, ved løbende at udvikle et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan:

  • Have tillid til lederen 
  • Være stolte af deres arbejde 
  • Have et stærkt fællesskab
3 Step IT
3 Step IT

Vi giver også vores medarbejdere muligheden for:  

  • Faglig udvikling    
  • Nye læringsmuligheder
  • Belønning af resultater 
  • Et trygt, ligeværdigt og ikke-diskriminerende arbejdsmiljø        

Vi har løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser, hvor vi modtager feedback fra vores medarbejdere omkring deres arbejde, og om hvordan vi kan forbedre vores arbejdplads. I 2017 betragtede 97% af medarbejderne 3stepIT som et godt sted at arbejde. Det er noget, vi er meget stolte af og også vil fastholde i fremtiden.

IT-udstyr til overkommelige priser  

For os betyder samfundsansvar også at hjælpe samfundet som helhed og bekæmpe ulighed og polarisering. For eksempel tilbyder vi uddannelsesinstitutioner adgang til renoveret IT-udstyr til overkommelige priser som:

Forbedrer kvaliteten af deres hverdag

Hjælper med at give dem bedre uddannelsesmuligheder

På denne måde kan vi hjælpe skolerne med at forbedre den uddannelse de tilbyder og sørge for, at alle studerende har adgang til teknologi på trods af deres forskellige baggrunde.

Vi eksporterer også renoveret IT-udstyr til lande med virksomheder med behov for udstyr i god kvalitet som koster mindre. På trods af en udbredt efterspørgsel, begrænser vi vores salg til lande der efterlever miljøvenlige E-waste affaldsregulativer.

Økonomisk ansvar

Vores økonomiske ansvar er baseret på bæredygtig vækst og forbedring af vores konkurrenceevne, uden at gå på kompromis med vores forretningsetik. Det udspringer af 3stepIT´s kerneprincipper, som handler om at være ærlige og oprigtige med en høj grad af gennemsigtighed i alt, hvad vi gør.

Vi har gennem årene haft kontinuerlig vækst og samtidig bevaret vores fokus på bæredygtighed. Denne bæredygtige vækst har løbende givet os muligheden for at skabe nye jobmuligheder.

Vores mål er at fortsætte denne vækst og ekspandere internationalt og samtidig opbygge langsigtede, stærke og gensidigt fordelagtige forhold til kunder og partnere.

3 Step IT

Rapportering af uetisk adfærd

Vi har oprettet en ekstern whistleblowerordning, som gør det muligt at indberette eventuelle bekymringer på sikker og anonym vis. Ved at indrapportere dine bekymringer, kan du hjælpe os med at forhindre og stoppe aktivitet, som kan skade vores medarbejdere, virksomhed eller miljøet. Ordningen er tilgængelig for alle 3stepIT medarbejdere, forretningspartnere og andre interessenter. Du kan indrapportere din bekymring på hvilket som helst sprog.

Indrapportér dine bekymringer

Læs mere om 3stepIT’s whistleblowerordning

3stepIT Group og associerede selskabers politik for kvalitet, miljø og informationssikkerhed.

Læs mere