FORSIKRINGER AF IT-UDSTYR

Vi kan formidle en forsikring til det IT-udstyr som er en del af den samlede løsning. Der er tale om en All-risk forsikring og hertil kan tilvælges forskellige tillægsforsikringer.

All-Risk forsikring

All-Risk forsikringen dækker udefra kommende skader og tyveri på stationært og bærbart IT-udstyr. Der er ingen selvrisiko.

Udvidet produktgaranti

Denne forsikring dækker indefra kommende skader på stationært og bærbart IT-udstyr. Dette er en udvidet garanti på hardwaren. Der er ingen selvrisiko.

Returoption

I tilfælde af overskydende IT-udstyr, som følge af færre medarbejdere grundet opsigelser, kan op til 10 % af det forsikrede IT-udstyr returneres før tid og de resterende tilbageværende leasingydelser på det konkrete udstyr bortfalder. Dermed er det muligt at skalere ned på sin IT-løsning.

Vi henviser til de generelle forsikringsbetingelser for uddybende beskrivelse. I tvivlspørgsmål gælder de gældende betingelser på den aktuelle police