Klar til den nye GDPR?
IT-livscyklusstyring er en del af din forberedelse

Title

IT-livscyklusstyring er en del af din forberedelse

Klar til den nye GDPR? IT-livscyklusstyring er en del af din forberedelse

EU’s nye Persondataforordning (GDPR) træder i kraft næste år. Den betyder en markant stramning af kravene til datasikkerhed for mange organisationer. Både offentlige og private organisationer skal gå fokuseret til værks for at garantere sikkerheden af de personoplysninger, de behandler.

Styr på alle enheder fra fødsel til død

Det teknologiske fokus for GDPR er databaserede rettigheder, datalagring og softwaresikkerhed. Men GDPR handler i lige så høj grad om processer, hardware og de operationelle aspekter af databeskyttelse.

Styring af IT-livscyklus er en afgørende brik i forberedelsen til GDPR. Det er nemlig vigtigt at vide, hvilke IT-enheder der implementeres, hvor de befinder sig, hvordan de sikres, og hvordan de i sidste ende bortskaffes. Har du ikke styr på dette, er dine data ikke tilstrækkeligt sikret. 

Fem overvejelser, når du forbereder dig til GDPR

At overholde GDPR indeholder mange varme emner. Inden for IT-livscyklusstyring og -sikkerhed bør du fx overveje følgende:

  1. Din organisation skal kunne demonstrere, hvor I lagrer data, hvor jeres IT-enheder er lokaliseret, og hvem der har adgang til dem. Et ajourført register skal altid være tilgængeligt.
  2. Registreringerne skal dække hele IT-livscyklussen fra erhvervelse til udløb. Et detaljeret auditeringsforløb skal være en del af processen.
  3. Overholdelse af GDPR skal være en permanent proces og ikke en isoleret engangsindsats.
  4. I bør have særligt betroede partnere til databehandling.
  5. Brugervenlighedsproblemer ved den sikkerhedssoftware, der installeres for at bidrage til overholdelsen af GDPR, skal rapporteres og være sporbare.

Vi er din partner

3 Step IT hjælper med at styre og overvåge organisationers IT-enheder, så kravene i GDPR overholdes.

Alle enheders drift, lokalisering og tilstand følges løbende i et aktivregister gennem hele livscyklussen: Ved indkøb, under brug og efter udskiftning. Det bidrager til at minimere risikoen for, at enheder går tabt eller havner i de forkerte hænder, selv når de ikke er i brug længere. Aktiverne overvåges hele vejen, og det indbefatter, at sletning af data fra udtjente enheder verificeres og rapporteres.

3 step IT er specialister i IT-livscyklusstyring med tyve års erfaring. Med vores løsninger hjælper vi kunderne med at overholde GDPR nu og i fremtiden.

Mia Tenni
Offering Manager

Oplev, hvordan vi kan hjælpe din organisation med at overholde GDPR. Tilmeld dig webinaret >>

Send os en mail, og vi kontakter dig!

Read more on GDPR and download our fact sheet by filling in the form below:

Paragraphs

AddToAny

FÅ DE SENESTE NYHEDER OG OPDATERINGER

Thank you for your subscription