Forsvarlig og sikker bortskaffelse

Derfor bør du overveje, hvordan du håndterer brugt IT-udstyr

Title

Forsvarlig og sikker bortskaffelse af IT-udstyr – derfor bør du overveje, hvordan du håndterer brugte mobiltelefoner

Når virksomheder anskaffer sig nyt IT-udstyr, står de ofte tilbage med brugt udstyr, som ikke bortskaffes på korrekt vis. Det skyldes, at mange virksomheder er af den opfattelse, at brugt udstyr f.eks. bør blive sendt til skrot. Men det er en fejlagtig opfattelse, da korrekt håndtering af brugt IT-udstyr bl.a. stiller krav til forsvarlig datasletning samt at reducere miljøpåvirkningen – f.eks. at genanvende udstyret i stedet for at sende det til skrot.

Brugt IT-udstyr indeholder følsomme data, som kan spænde fra alt til personlige brugerdata til data omkring virksomheden og dens kunder. Det er derfor højst nødvendigt for virksomheder at sikre, at al data på brugte telefoner er slettet på korrekt vis sådan, at følsomme data ikke havner i de forkerte hænder.

IT-udstyr udskiftes oftere end tidligere

Den teknologiske udvikling af smartphones er i hastig udvikling. Det har ført til, at virksomheder såvel som private i stigende grad udskifter deres smartphones oftere, for altid at kunne have adgang til den nyeste teknologi. Den gennemsnitlige bruger udskifter sin smartphone hvert andet år, og derved er der en overvejende sandsynlighed for, at funktionelle telefoner hober sig op på virksomheders lagre.

Læs også: Reducér op til 30% af driftsomkostningerne til IT-udstyr med bedre optimering

Hos 3 Step IT oplever vi i disse år en stigende efterspørgsel efter vores service der sikrer, at virksomheders brugte IT-udstyr bliver bortskaffet på sikker og forsvarlig vis. Vi har i den forbindelse samlet nogle af de vigtigste årsager til, hvorfor vores kunder finder vores service interessant:

Øget teknologisk udvikling
Medarbejdere ønsker at udskifte deres smartphones oftere end de ønsker at udskifte deres laptops. Det er et resultat af den avancerede teknologi, som tilbydes på markedet inden for smartphones.

Lager af gammelt udstyr
Medarbejdere ønsker ikke at købe brugte smartphones i samme grad som tidligere, da de som oftest allerede har en skuffe fuld af telefoner derhjemme som aldrig bruges.

Ineffektiv datasletning
At give en medarbejder en brugt telefon udgør en datamæssig risiko. Det skyldes, at mange virksomheder er af den opfattelse, at data kan slettes ved at nulstille brugte telefoner – men den løsning vil ikke dataslette din telefon 100%. Hvis din telefon  har indeholdt følsomme data bør datasletning dokumenteres, sådan at al data slettes forsvarligt og sikkert.

Miljømæssige hensyn
Virksomheder såvel som private er i højere grad blevet opmærksomme på, hvordan de behandler og påvirker miljøet. I mange år er dét at destruere brugte telefoner blevet anset som en acceptabel måde at bortskaffe udstyr på, da mængden af elektronisk affald jo typisk ikke var særlig stor. Men at destruere brugte telefoner frem for f.eks. at genanvende telefonerne, er ikke længere en metode som betragtes som værende ansvarlig og bæredygtig.

Brugen af smartphones er steget hastigt over de seneste år. Det skyldes bl.a. også, at flere mennesker verden over har fået økonomi til at kunne købe en smartphone. Men i takt med den stigende udvikling af ”brug og smid væk”-kulturen, har flere virksomheder såvel som private vist interesse i at genanvende telefoner. Som et resultat heraf, er brugte smartphones derved også stadig af værdi. Som reaktion på den stigende efterspørgsel efter bæredygtige tiltag for bortskaffelse af IT-udstyr, kan 3 Step IT tilbyde en bæredygtig løsning som en del af vores service: vores kunder kompenseres for deres brugte enheder baseret på enhedens restværdi.

Forsvarlig datasletning

Hos 3 Step IT sikrer vi, at vores kunders smartphones bliver genanvendt på bæredygtig og sikker vis. Vores service, der sikrer forsvarlig bortskaffelse af brugt IT-udstyr, datasletter alle enheder i en certificeret proces, som følger ’best practices’ inden for cirkulær økonomi og som er i overensstemmelse med kravene inden for ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 27001 (sikkerhed). Kunder kan ligeledes også modtage et miljøcertifikat, som bevis for at have bortskaffet brugt IT-udstyr på bæredygtig og ansvarlig vis.

Læs også: Styrk din virksomheds datasikkerhed: opgradér IT-udstyret

Vi sikrer, at alt udstyr er forsvarligt transporteret til vores klargøringscentre. Vores procedure inden for datasletning sikrer, at al data er permanent slettet, og at data ikke kan gendannes. Alle fysiske og identificérbare oplysninger som f.eks. stickers eller virksomhedslogo, bliver fjernet fra enhederne for at sikre, at enhederne ikke kan spores tilbage til den oprindelige bruger. Ved brug af enhedens serienummer, får vores kunder ligeledes også tilsendt statusrapporter over datasletningsprocessen.

Såfremt en enhed ikke kan dataslettes, vil enheden blive destrueret. Er dette tilfældet, vil kunden ligeledes også få tilsendt oplysninger omkring destruktion i statusrapporterne. Derved kan vi altid dokumentere, at alle enheder der håndteres af 3 Step IT har gennemgået en certificeret og forsvarlig datasletningsproces.

Vi garanterer bæredygtig genanvendelse af materialer

I 2018 håndterede vi næsten en halv million enheder. 97% af disse enheder blev genanvendt og videresolgt, mens kun 3% blev destrueret og materialerne genanvendt. En sådan tankegang er et fint eksempel på, hvordan virksomheder kan tage aktiv del i den cirkulære økonomi.

Op mod 99% af materialerne der anvendes i telefoner kan genvendes. Det er f.eks. værdifulde metaller såsom guld, sølv, kobber, nikkel og kobolt som kan genvindes fra brugt udstyr, og som kan genanvendes som råmateriale. For eksempel bliver der brugt omkring 24 kilo guld til produktionen af én million telefoner. Foruden ovennævnte metaller indeholder telefoner også typisk også en lang række af forskellige typer af plast- og glas, som kan genbruges i f.eks. glasuldsindustrien. Ansvarlig genanvendelse af materialer kan derved reducere forbruget af råmaterialer og naturlige ressourcer markant.

3 Step IT’s service for forsvarlig og sikker bortskaffelse af brugt IT-udstyr, er derved både til gavn for vores kunder og til gavn for miljøet. Det er en løsning, hvor alle vinder.

AddToAny