Danmark Planter Træer - og 3 Step IT er med

Title

Danmark Planter Træer - og 3 Step IT er med

Når TV2 og Danmarks Naturfredningsforening på lørdag d. 14. september samler ind til kampen for miljøet er 3 Step IT med. Det er vi af én altovervejende årsag: vi ønsker at gøre en forskel for vores klode og tage ansvar som virksomhed. Derfor er vi på lørdag med til at plante 500 nye træer i Danmark.

Klimaudfordringerne bliver større og mere tydelige år for år. Heldigvis ser vi, at disse udfordringer er begyndt at fylde mere og mere i vores bevidsthed. Det har resulteret i, at vi som private forbrugere er begyndt at tænke mere klimavenligt, og bl.a. er blevet bedre til at sortere affald, mindske vores kødforbrug og rejse mere klimavenligt.

Også i den private og offentlige sektor ser vi, at organisationer og institutioner er begyndt at tage ansvar for deres klimaaftryk. Flere og flere virksomheder er begyndt at sætte fokus på deres CSR-profil, ligesom mange virksomheder også er begyndt at integrere aktive tiltag for at øge bæredygtigheden i deres forretning. Og det er godt, hvis vi skal nå at bremse den negative miljøudvikling.

For mange virksomheder er FN’s Verdensmål også blevet et centralt holdepunkt i eksekveringen af virksomheders strategi. Mange virksomheder har skulle tage stilling til, hvordan deres forretningsmodel kan tilpasses de 17 mål, og nogle virksomheder har endda ændret strategi for at leve op til flere af verdensmålene.

I 3 Step IT har særligt ét verdensmål altid været en del af vores DNA, selv inden verdensmålene overhovedet var blevet præsenteret. Som selvudnævnt ambassadør for cirkulær økonomi, fokuserer 3 Step IT nemlig aktivt på verdensmål nr. 12: ansvarligt forbrug og produktion.

FN’s Verdensmål nr. 12 sætter fokus på den massive vækst vi har oplevet de seneste år inden for materielt forbrug. Med den lineære økonomi oplever vi, at langt de fleste ressourcer og materialer vi forbruger går til spilde, fordi de ikke bliver genanvendt. Derfor arbejder 3 Step IT aktivt med at nedbringe det materielle forbrug, ved at forlænge levetiden på IT-udstyr. Det kan du læse mere om her.

Hvordan hjælper beplantningen af flere træer?

Træer og planter er klodens lunger. Det er træerne og planterne som gør, at vores luft bliver renset for giftstoffer, fordi de hjælper med at opsamle den CO2, som ellers truer vores planet. Ved at plante flere træer og etablere nye skove, skaber vi bedre rammer for vores dyre- og planteliv, ligesom det også er med til at øge luftkvaliteten og give os renere drikkevand. Alt sammen tiltag, som er i ånd med 3 Step IT’s ønske om at putte klima og bæredygtighed på dagsordenen.

3 Step IT’s bidrag på 500 nye træer vil bl.a. gå til beplantning af nye danske skove, ligesom de også vil bidrage til beplantningen og bevaringen af rydningstruet dansk skov. Derved er 3 Step IT med i den aktive kamp for et renere friluftsliv og et mere klimavenligt Danmark.

Vil du bidrage til den globale kamp for miljøet?

Så findes der heldigvis mange initiativer, du som virksomhed kan deltage i. Foruden de traditionelle bæredygtighedstiltag såsom at sortere affald på arbejdspladsen eller mindske forretningsrejserne, så findes der også mere aktive og integrérbare løsninger, du som virksomhed kan adoptere.

For eksempel bør virksomheder overveje, hvordan de kan blive mere cirkulære i deres forretning. Her bør virksomheden f.eks. vurdere, om en product-as-a-service løsning ville kunne fungere og imødekomme organisationens behov, eller om det er muligt at udskifte underleverandører, så virksomheden får en mere cirkulær leverandørkæde. Du kan læse mere om cirkulære tiltag her.

Du kan starte din rejse mod en mere cirkulær og bæredygtig virksomhed allerede i dag. Lad os sammen starte en uforpligtende dialog om, hvordan din virksomheds tilgang til IT-udstyr kan gøres mere klimavenlig. Kontakt os her.

AddToAny